Krediti

Kao banka broj 1 u Srbiji spremni smo da svojim resursima stanemo iza vas i pomognemo razvoj vašeg malog biznisa, znajući da tokom rasta prava podrška vašem preduzeću može značiti mnogo. Prepoznajući potrebe i dinamiku poslovanja malih preduzeća i preduzetničkog biznisa, uz snažnu podršku matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i svetskih finansijskih institucija, nudimo široku paletu kreditnih proizvoda pod veoma konkurentnim uslovima.

 • Vrste kredita
 • Dokumenta
 • Download
 • Kreditni kalkulator

IntesaBiz krediti

Pogledajte široku ponudu IntesaBiz kredita za sve segmente vašeg poslovanja. Na raspolaganju su vam krediti za obrtna i osnovna sredstva, za likvidnost, kao i revolving kreditne linije.

Saznaj više

InnovFin krediti bez obavezne hipoteke

Želite da inovirate i unapredite proces rada?

Ukoliko vam obezbeđenje hipoteke ili zaloge predstavlja prepreku, uz naš InnovFin kredit bez obavezne hipoteke možete da planirate svoj razvoj.

Saznaj više

COSME - Krediti za trajna obrtna sredstva

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Saznaj više

EDIF-Revolving i investicioni krediti

Sa željom da dodatno podržimo poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u saradnji sa Evropskim investicionom fondom, obezbedili smo još povoljnije uslove kreditiranja.

Saznaj više

Kredit za trajna obrtna sredstva – EFSE Obrt

Podrška stabilnom poslovanju vašeg biznisa

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 36 meseci
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima ili ratama
 • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je nabavka trajnih obrtnih sredstva

Saznaj više

Krediti za investicije EFSE Invest

Namena kredita je nabavka osnovnih sredstava

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima ili ratama
 • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više

Dugoročni krediti za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW

Uložite pametno i uštedite energiju i novac

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 60 meseci
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je ulaganje u nabavku osnovnih sredstava koja obezbeđuju uštedu energije.

Saznaj više

Italijanska kreditna linija

Specijalni kredit za nabavku osnovnih sredstava

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 96 meseci
 • Grejs period do 2 godine
 • Otplata u jednakim polugodišnjim ratama
 • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više

Kredit bez kamate za kupovinu goriva

Namena kredita je za finansiranje kupovine benzina i evrodizel goriva na LUKOIL benzinskim stanicama

Saznaj više

Kredit za žene u biznisu - EBRD

Iza svake uspešne žene stoji njena dobra odluka!

Kao podršku ženama u biznisu, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kreirali smo posebnu kreditnu liniju za obrtna sredstva i investicije sa brojnim pogodnostima:

 • Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu menica za model kredita do 25.000 evra i sa rokom otplate do 60 meseci
 • Fleksibilan rok otplate
 • Fiksna kamatna stopa za kredit u evrima - 5,5% godišnje, fiksna (EKS od 6.48%)

Saznaj više

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit

 • Statusna dokumentacija (rešenje o registraciji, PIB, OP obrazac, Osnivački akt i statut, lična karta podnosioca zahteva – ovlašćenog lica),
 • Finansijska dokumentacija (finansijski izveštaji za poslednja dva obračunska perioda, bruto bilans (zaključni list) – poslednje ažurno stanje (za preduzetnike je neophodno i uverenje o izmirenim poreskim obavezama), saglasnost za povlačenje izveštaja iz Kreditnog biroa),
 • Dokumentacija za obezbeđenje kredita (statusna i finansijska dokumentacija sadužnika, izvod iz katastra nepokretnosti, izvod iz zemljišnih knjiga, tapija, faktura, profaktura, JCI),
 • Dodatna dokumentacija u zavisnosti od specifičnosti kreditnog zahteva i poslovanja klijenta.

Kreditni kalkulator

Kalkulator za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita pogledajte na linku.