Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje prema inostranstvu banka izvršava putem nostro doznaka, korišćenjem SWIFT tehnologije i računa u inostranstvu.

Nostro doznake su najsigurniji i najefikasniji način prenosa novčanih sredstava u stranim valutama u inostranstvo.

Ukoliko želite da izvršite plaćanje prema inostranstvu potrebno je da Banci dostavite sledeću dokumentaciju:
- Nalog za plaćanje prema inostranstvu (download)
- Kopija fakture, profakture, ugovora ili drugog relevantnog dokumenta koji dokazuje obavezu plaćanja prema inostranstvu, a u slučaju kreditnog posla kopija odgovarajuće kreditne prijave