Konverzija stranih valuta


  • Po povoljnim tržišnim uslovima, bez provizije, omogućavamo konverziju stranih valuta u skladu sa kursnom listom Banca Intesa i trenutnim dešavanjima na međunarodnim finansijskim tržištima.
  • Terminska kupoprodaja novčanih sredstava u stranim valutama (Forward)

Na raspolaganju su vam:

  • Valutni forward ugovor
    - omogućava da sa Bankom ugovorite kupovinu ili prodaju neke od valuta sa kursne liste Banke za dinare ili za drugu valutu na željeni datum u budućnosti;
  • Pokriveni valutni forward ugovor
    - omogućava da po povoljnijem kursu kupite neku od valuta sa kursne liste za dinare, pri čemu uplatu dinarske protivvrednosti vršite istog dana kada je forward ugovoren, a kupljenu valutu dobijate željenog datuma u budućnosti. Za zaključenje Pokrivenog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, ni dogovaranje o iznosu limita.