Halcom

Aplikacija omogućava uvoz podataka (naloga) i izvoz podataka (izvoda) u TXT formatu. Projektovana je po principu jedna za sve. Dakle, korisnicima koji već koriste aplikaciju kod neke druge banke omogućeno je da preko jedne aplikacije i jedne kartice posluju sa svim bankama kod kojih imaju otvorene račune i sa kojima žele da rade elektronski.


Poslovanje putem HAL E-bank aplikacije korisnicima omogućava:

U domaćem platnom prometu

U deviznom platnom prometu

Uvid u stanje računa

Uvid u stanje računa

Uvid u dnevne promene na računu

Preuzimanje izvoda

Plaćanje slanjem naloga za prenos sredstava

Preuzimanje obaveštenja o prilivu i raspored priliva

Izveštaj o realizaciji naloga

Plaćanje slanjem naloga za prenos

Izveštaj o nerealizovanim nalozima

Kupoprodaja deviza

Preuzimanje kartice prometa za željeni period

Dodatne fukcionalnosti:

  • definisanje limita u iznosu transakcija za koje lice ima prava da vrši plaćanje
  • samostalni potpis
  • levi i desni potpisnik (definisanje leve i desne grupe korisnika, pri čemu se nalog šalje na realizaciju samo ukoliko je potpisan od strane autorizovanih korisnika iz obe grupe)
  • mogućnost više jezika
  • mogućnost poslovanja sa više banaka


Ukoliko želite da:

Kliknite na linkove.

Ukoliko imate pitanja vezana za funkcionisanje i instaliranje aplikacije, možete pozvati broj Servisnog centra EBB Beograd 011/3032-432.