Aktiviranje i ažuriranje usluge elektronskog bankarstva

Dokumenta koja su vam neophodna za aktiviranje usluge elektronskog bankarstva, izdavanje dodatne kartice, promenu ovlašćenja po računima, kao i davanje ovlašćenja knjigovodstvenim agencijama za raspolaganje sredstvima, možete pronaći u nastavku.

Klikom na naziv otvara se dokument koji možete popuniti, a zatim i odštampati i na taj način sa već pripremljenom dokumentacijom doći u vama najbližu ekspozituru.

UKOLIKO NEMATE AKTIVNU USLUGU

UKOLIKO IMATE AKTIVNU USLUGU

DAVANJE OVLAŠĆENJA KNJIGOVODSTVENOJ AGENCIJI


* Ukoliko želite model potpisa po računu koji nije naveden u Pristupnici, uz popunjenu pristupnicu dostavlja se i dokument Napredne opcije koji je dopuna Pristupnice.
**Pregled se može dobiti od Savetnika

Sve informacije o Elektronskom poslovanju Banca Intesa Beograd možete dobiti na telefon 011/310-88-70 ili putem e-maila na e-banking@bancaintesa.rs, radnim danima od 8 do 21 i subotom od 9 do 14 časova.

NAPOMENA: Ukoliko ste se na Pristupnici opredelili za Halcom uslugu potrebno je da za svako Ovlašćeno lice navedeno na Pristupnici dostavite i dokument Izvoz sertifikata koji potpisuju vlasnik smart kartice i Osoba ovlašćena za zastupanje Korisnika, uz obaveznu overu i to za svako lice navedeno na pristupnici.

Ukoliko vam je potreban Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat, možete ga naručiti:

· lično ili

· poštom na adresu: Halcom a. d., Beogradska 39, 11000 Beograd.

Više informacija možete dobiti putem:

· telefona 011/ 33-06-570,

· e-maila ca@halcom.rs ili

· sajta www.halcom.rs.


Detaljno uputstvo za naručivanje sertifikata je na sledećem linku.

Da biste izvezli sertifikat, potrebno je pomoću aplikacije IzvozCertifikata export-ovati sertifikat. Exportom sertifikata dobijaju se dva file-a tipa ImePrezime.cer i ImePrezime.txt. Tekstualni dokument je potrebno odštampati, potpisati, overiti i dostaviti banci.