Office Banking

Office Banking aplikacija za elektronsko bankarstvo je off-line aplikacija koja ima svoju lokalnu bazu podataka. Sve naloge korisnik može da kreira u off-line režimu, a oni se snimaju u lokalnu bazu podataka. Nakon toga dovoljno je da izvrši sinhronizaciju, pri čemu mora biti u on-line režimu i nalozi odlaze ka Banci, bivaju realizovani, a korisnik preuzima podatke o dnevnim promenama na računu, ažurno stanje i izvode.

Kao ekskluzivnu uslugu velikim firmama Banca Intesa ad Beograd nudi Office Banking Enterprise aplikaciju koja podrazumeva instaliranje centralizovane baze podataka kojoj pristupa više klijentskih aplikacija. Ova aplikacija omogućava istovremeni rad više korisnika nad jedinstvenom bazom i uz implementaciju različitih nivoa ovlašćenja:

  • Korisnici autorizovani za preuzimanje izvoda, stanja po računima i dnevnih promena
  • Korisnici ovlašćeni za kreiranje naloga za plaćanje
  • Korisnici autorizovani za potpisivanje naloga za plaćanje

Svaki od prethodno navedenih korisnika obuhvata i ovlašćenja korisnika prethodno navedenih.

Korisnicima Office Banking aplikacije omogućeno je:

U dinarskom platnom prometuU međunarodnom platnom prometu
Uvid u stanje po računuUvid u stanje računa
Uvid u dnevne promene na računuPreuzimanje obaveštenja o prilivu i raspored priliva
Plaćanje slanjem naloga za prenos sredstavaPlaćanje slanjem naloga za prenos sredstava
Informacije o okvirnom kredituKupoprodaja deviza
Izveštaj o realizaciji nalogaPreuzimanje izvoda
Izveštaj o nerealizovanim nalozimaPreuzimanje kartice prometa za željeni period

Dodatne funkcionalnosti:

  • definisanje limita u iznosu transakcija za koje lice ima prava da vrši plaćanje
  • samostalni potpis
  • dvojni potpis (za realizaciju naloga potrebno je da nalog bude potpisan od strane dva autorizovana korisnika)
  • grupni potpis (definisanje dve grupe autorizovanih korisnika, pri čemu se nalog šalje na realizaciju samo ukoliko je potpisan od strane autorizovanih korisnika iz obe grupe)
  • mogućnost izbora jezika
  • mogućnost poslovanja sa više banaka

Integracija aplikacija sa informacionim sistemom klijenta se može vršiti kroz eksport izvoda u XML, TXT, XLS (Excel) i MT940 formatu. Import naloga za prenos u XML, TXT, XLS i Multi Ebank (TXT) formatu.

Ukoliko želite da:

Kliknite na linkove