Vreme prijema naloga

Elektronske platne naloge u mogućnosti ste da putem elektronskog bankarstva, koristeći aplikaciju BizOnline, kao i putem mobilnog bankarstva i BizMobi aplikacije, pošaljete na plaćanje u bilo kom trenutku, a njihova realizacija usklađena je sa radnim vremenom platnog prometa. Elektronski platni nalozi poslati u okviru internog platnog prometa mogu se realizovati i subotom, do 14 časova.

Platni nalog u mogućnosti ste da predate u ekspoziturama Banke tokom radnog vremena ekspozitura. Plaćanja koja se odnose na platne račune Banca Intesa (interni platni promet) mogu se realizovati i subotom u pojednim ekspoziturama. Nalozi predati tokom radnog vremena ekspozitura, kao i subotom, biće realizovani istog dana.

PLATNI NALOG

VREME PRIJEMA NALOGA

DATUM IZVRŠENJA NALOGA

Plaćanje u korist računa u Banca Intesa AD – Interni platni promet

Ponedeljak - petak

Nalog za prenos/Nalog za uplatu, predat u ekspozituri Banke

U skladu sa radnim vremenom ekspoziture,
a najkasnije do 19:30

Isti dan

Nalog za prenos, putem elektronskog ili mobilnog bankarstva

Do 19:30

Isti dan

Nalog za prenos, po osnovu menica/direktnog zaduženja čiji je datum dospeća tekući dan

Do 14:00

Isti dan

Subota

Nalog za prenos/Nalog za uplatu, predat u ekspozituri Banke

U skladu sa radnim vremenom ekspoziture,
a najkasnije do 14:00

Isti dan

Nalog za prenos, putem elektronskog ili mobilnog bankarstva

Do 14:00

Isti dan

Nalog za prenos, po osnovu menica/direktnog zaduženja čiji je datum dospeća tekući dan

Do 14:00

Isti dan

Plaćanje u korist računa u drugoj banci – Eksterni platni promet

Ponedeljak - Petak

Nalog za prenos/Nalog za uplatu, predat u ekspozituri Banke

Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture,
a najkasnije do 17:00

Isti dan

Nalog za prenos, putem elektronskog ili mobilnog bankarstva

Do 17:00

Isti dan

Nalog za prenos, po osnovu menica/direktnog zaduženja čiji je datum dospeća tekući dan

Do 14:00

Isti dan

Subota

Nalog za prenos/Nalog za uplatu, predat u ekspozituri Banke

Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture,
a najkasnije do 14:00

Naredni radni dan

Nalog za prenos, putem elektronskog ili mobilnog bankarstva

Do 14:00

Naredni radni dan

Nalog za prenos, po osnovu menica/direktnog zaduženja čiji je datum dospeća tekući dan

Do 14:00

Naredni radni dan

Isplata gotovine

Nalog za isplatu

U skladu sa radnim vremenom ekspoziture,

Isti dan