Dina Business debit platna kartica

Sa Dina Business debit platnom karticom u mogućnosti ste da:

  • Raspolažete novčanim sredstvima sa platnog računa
  • Podižete gotov novac sa bankomata u zemlji obeleženim DinaCard znakom
  • Plaćate na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom
Sa Dina Business debit platnom karticom u mogućnosti ste da ostvarite i do 40% niže troškove platnog prometa za podizanje gotovog novca na bankomatu kao i plaćanja, a u odnosu na trošak platnog prometa za podizanje gotovog novca u ekspozituri, na šalteru.

Informaciju o potrošnji po Dina Business platnoj kartici dostupna vam je u okviru izvoda platnog računa.

Detaljnije informacije o naknadama u vezi sa platnim karticama, možete pogledati u Tarifniku naknada Banca Intesa

Visa Platinum Business

Visa Platinum Business platna kartica vam pruža privilegije i pogodnosti dizajnirane da odgovore na vaše najzahtevnije potrebe i olakšava vaš radni dan pun izazova. Zajednički je imenitelj uspešnih poslovnih ljudi i poštuje vaše profesionalne standarde.

Naša najprestižnija biznis platna kartica štedi vaše vreme, pomaže vam da bolje upravljate novcem i otvara vrata sveta u koji mogu da zakorače samo odabrani.

Za obaveze koje nastanu u vezi s upotrebom Business debitne platne kartice obračunate u evrima, račun se zadužuje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za devize, za valutu evro (EUR), na dan zaduženja platnog računa.

Za povraćaje iznosa platnih transakcija putem debitne platne kartice obračunate u evrima, račun se odobrava u dinarima po kupovnom kursu Banke za devize, za valutu evro (EUR), na dan odobrenja platnog računa.

Saznajte više >>>

Visa Business Debit

Visa Business Debit je besplatna debitna platna kartica, vezana za platni račun vašeg preduzeća, kojom možete:

• plaćati robu i usluge (troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara i drugo) i
• podizati gotov novac sa bankomata

Korišćenje ove platne kartice ima brojne prednosti:

• novčana sredstva na platnom računu vašeg preduzeća su vam uvek dostupna
• sigurnost - manji rizik od nošenja gotovog novca
• do 40 % niži troškovi platnog prometa za podizanje gotovog novca na bankomatu i plaćanje Visa Business Debit platnom karticom, u odnosu na trošak platnog prometa za podizanje gotovog novca u ekspozituri, na šalteru.
popust pri kupovini goriva na Lukoil benziskim stanicama

Za obaveze koje nastanu u vezi s upotrebom Business debitne platne kartice obračunate u evrima, račun se zadužuje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za devize, za valutu evro (EUR), na dan zaduženja platnog računa.

Za povraćaje iznosa platnih transakcija putem debitne platne kartice obračunate u evrima, račun se odobrava u dinarima po kupovnom kursu Banke za devize, za valutu evro (EUR), na dan odobrenja platnog računa.

Kreditne platne kartice – Mastercard Business i Visa Business Gold

Mogućnost odloženog plaćanja do 40 dana bez kamate

Maksimalni limit određuje se u zavisnosti od vaše kreditne sposobnosti. Uz osnovnu Mastercard Business platnu karticu možete dobiti i veći broj dodatnih platnih kartica uz minimalni limit od 500 evra po svakoj. Detaljne uslove proizvoda za preduzetnike pogledajte na linku, a detaljne uslove za pravna lica pročitajte ovde.

Visa Business Gold kreditna platna kartica je prestižna platna kartica sa minimalnim limitom od 5.000 evra. Detaljne uslove proizvoda za preduzetnike pogledajte na linku, a detaljne uslove za pravna lica pročitajte ovde.

Koriste se za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, po osnovu troškova službenih putovanja, reprezentacije i sl. Omogućavaju vam ostvarivanje popusta pri kupovini goriva na Lukoil benziskim stanicama.

Obaveze nastale u prethodnom periodu izmiruju se naknadno, nakon ispostavljanja specifikacije obračunatih obaveza, do 10. u narednom mesecu.

Mastercard Business

Visa Business Gold

.