Kreditni poslovi

U svojoj ponudi imamo široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima. Zahvaljujući snažnoj podršci matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i relevantnih svetskih finansijskih institucija, u mogućnosti smo da podržimo kapitalne investicije u infrastrukturu, mrežu puteva i telekomunikacija, kao i izgradnju stambenih objekata.

Svi naši krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom.

  • Vrste kredita

InnovFin investicioni kredit bez obavezne hipoteke

Želite da inovirate i unapredite proizvode, usluge ili proces rada?

Ukoliko vam obezbeđenje hipoteke ili zaloge predstavlja prepreku, uz naš InnovFin kredit bez obavezne hipoteke možete da planirate svoj razvoj.


Saznaj više

EBRD kreditna linija za konkurentnost malih i srednjih preduzeća

Banca Intesa i Evropska banka za obnovu i razvoj su juna 2019. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije u iznosu od EUR 15.000.000 u okviru programa pod nazivom "EBRD SME Competitiveness programme WeB-SME-CSP" (Kreditna linija za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća).

Saznaj više

COSME – Krediti za trajna obrtna sredstva sa garancijom EIF

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja. (hipoteke, zaloge.)

Saznaj više

EIB Kreditna linija

Banca Intesa ad Beograd i Evropska Investiciona Banka (EIB), kao nastavak duge i uspešne saradnje, su oktobra 2017. potpisale novi ugovor o kreditu u iznosu od EUR 60 miliona, četvrti po redu u poslednjih 10 godina.

Saznaj više

EIB Apeks Kreditna linija

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) uz posredovanje Narodne banke Srbije - EIB APEX kreditna linija, potpisana sa Banca Intesa ad Beograd 01.09.2017.

Krediti iz EIB Apeks kreditne linije se odobravaju po uslovima značajno povoljnijim od standardnih na našem tržištu, za različite namene i na dug rok. Krajnji korisnici će imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banca Intesa ad Beograd obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.

Korisnici ovih sredstava mogu biti preduzeća sa maksimalno 3.000 zaposlenih.

Saznaj više

Kratkoročni krediti

Prepoznajemo dinamičnost vašeg poslovanja i spremni smo da vam u kratkom vremenskom roku, po veoma povoljnim uslovima, ponudimo sledeće vrste kratkoročnih kredita, koji se odobravaju sa rokom do 12 meseci.

Saznaj više

Dugoročni krediti

Dugoročnim kreditima koje imamo u svojoj ponudi pružamo finansijsku podršku vašem razvoju, dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima.

Saznaj više

Kreditna linija

Kreditna linija koju vam nudimo pažljivo je kreirana prema vašim specifičnim potrebama i pravo je rešenje za Vas ukoliko vaša kompanija često ima potrebu za:

  • Kratkoročnim kreditima,
  • Garancijama,
  • Akreditivima.

Saznaj više