Finansijske institucije

Banca Intesa posebnu pažnju posvećuje razvijanju uspešnih poslovnih odnosa sa finansijskim institucijama širom sveta i to ne samo kao korisnik usluga vodećih svetskih banaka, već kao i davalac usluga finansijskim institucijama koje u Banci vide značajnog i pouzdanog partnera u Srbiji.

Najznačajnije usluge iz širokog spektra proizvoda i usluga koje Banka nudi klijentima iz finansijskog sektora su:

  • Otvaranje i vodjenje računa u dinarima i valuti
  • Platni promet u zemlji
  • Dokumentarni i garancijski poslovi

Za sve informacije mozete se obratiti timu za odnose sa finansijskim institucijama:

tel. +381 11 201 1400
e-mail: financial.institutions@bancaintesa.rs