Analiza finansijskog tržišta

S obzirom na višegodišnje poslovanje na domaćem finansijskom tržištu i zaposlene sa značajnim iskustvom u analiziranju i predviđanju zbivanja na tržištu, kao i pravljenju kompanijskih analiza, u mogućnosti smo da vam ponudimo najpotpunije i najnovije informacije sa tržišta uz prezentovanje našeg viđenja o zbivanjima i projekcije o tome u kom smeru će se tržište ili konkretna kompanija kretati, odnosno razvijati.
Naši analitičari su do sada pomagali kompanijama po pitanju projekcije kretanja deviznog kursa ili kamatnih stopa, čime su bili u stanju da im smanje devizne i druge rizike, pružali im neophodne informacije sa svetskih tržišta i analizirali njihove izloženosti tržišnim rizicima.

Takođe, prilikom analize kreditnih zahteva, naši analitičari su stekli neprocenjivo iskustvo u analizi i projekciji bilansa kompanija, poslovanju u određenim industrijama i profitabilnosti i rizika koje su karakteristične za različite delatnosti.

Na raspolaganju su vam naše dnevne, nedeljne i mesečne analize trgovanja na finansijskom tržištu, kao i globalne analize tržišta i njegovih karakteristika, makroekonomske analize sa predviđanjima i komentarima. Analize bi trebalo da vam pruže jasnu sliku o trenutnim zbivanjima na tržištu, kao i osnovu za projekciju trenda, odnosno predviđanja o tome šta možete da očekujete u budućnosti. Sa potpunim informacijama o tržišnim kretanjima, u stanju ste da procenite vrednost vaših trenutnih investicija, definišete trenutak kada je najbolje da prodate vaše hartije od vrednosti ili da uđete u nove investicije, a sve u cilju da od vaših investicija uvek ostvarite najviše, da svakom transakcijom kreirate vrednost za sebe i svoj portfolio.

Analize okrenute klijentima i njihovim potrebama, jasne, precizne i sa najnovijim podacima, poslužiće Vam u planiranju vaših investicija, tako da najbolje koristite sve potencijale domaćeg tržišta kapitala.

Kontakt

tel: +381 11 2011263; 2011314,
fax: + 381 11 2011260
e-mail: research@bancaintesa.rs

Dnevni i nedeljni izveštaji

Ukoliko redovno želite da primate naše Dnevne i Nedeljne izveštaje možete se prijaviti slanjem e-maila na adresu: research@bancaintesa.rs.