Investiciono bankarstvo

Sa osnovnim ciljem da uvek odgovorimo zahtevima naših klijenata i najnovijim trendovima na finansijskom tržištu, Banca Intesa, članica jedne od najuspešnijih evropskih bankarskih grupacija i jedna od vodećih banaka na domaćem finansijskom tržištu, odlučila je da u ponudu svojih usluga uvede i poslove investicionog bankarstva.

Investiciono bankarstvo obuhvata širok spektar usluga koji se odnose na poslovanje sa hartijama od vrednosti:

  • brokerske usluge (posredovanje u trgovanju hartijama od vrednosti)
  • usluge iz oblasti organizovanja ponuda za preuzimanje, uključujući i zastupanje akcionara prilikom prodaje akcija ponuđaču
  • analiza finansijskih tržišta
  • usluge iz oblasti organizovanja emisije hartija od vrednosti (agent i pokrovitelj emisije) – organizovanje IPO-a (inicijalne javne ponude hartija od vrednosti) i underwriting novih emisija hartija od vrednosti

Zahvaljujući bogatom iskustvu, i stručnom i visoko profesionalnom timu u mogućnosti smo da vam pružimo sve usluge koje postoje na domaćem finansijskom tržištu brzo, kvalitetno i uz minimalno angažovanje vašeg vremena i novca.

Srž aktivnosti investicionog bankarstva čine timovi stručnih kadrova koji su vam na raspolaganju. Naši zaposleni su naša komparativna prednost. Individualna kreativnost i inovativnost nam omogućava da uvek zadovoljimo specifične potrebe klijenata, a rukovođenje visokim profesionalnim i etičkim principima u poslovanju nudi sigurnost i poštovanje ukazanog poverenja svima koji se odluče da postanu klijenti naše banke.

  • Vrste usluga

Finansijske institucije

Banca Intesa posebnu pažnju posvećuje razvijanju uspešnih poslovnih odnosa sa finansijskim institucijama širom sveta i to ne samo kao korisnik usluga vodećih svetskih banaka, već kao i davalac usluga finansijskim institucijama koje u Banci vide značajnog i pouzdanog partnera u Srbiji.

Saznaj više

Analiza finansijskog tržišta

S obzirom na višegodišnje poslovanje na domaćem finansijskom tržištu i zaposlene sa značajnim iskustvom u analiziranju i predviđanju zbivanja na tržištu, kao i pravljenju kompanijskih analiza, u mogućnosti smo da vam ponudimo najpotpunije i najnovije informacije sa tržišta uz prezentovanje našeg viđenja o zbivanjima i projekcije o tome u kom smeru će se tržište ili konkretna kompanija kretati, odnosno razvijati.
Naši analitičari su do sada pomagali kompanijama po pitanju projekcije kretanja deviznog kursa ili kamatnih stopa, čime su bili u stanju da im smanje devizne i druge rizike, pružali im neophodne informacije sa svetskih tržišta i analizirali njihove izloženosti tržišnim rizicima.

Takođe, prilikom analize kreditnih zahteva, naši analitičari su stekli neprocenjivo iskustvo u analizi i projekciji bilansa kompanija, poslovanju u određenim industrijama i profitabilnosti i rizika koje su karakteristične za različite delatnosti.

Saznaj više