Intesa Farmer krediti

Širok spektar kredita za finansiranje poljoprivredne proizvodnje

Želimo da na svoj način doprinesemo razvoju vaše poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga smo ponudu kredita za poljoprivredu prilagodili vašim specifičnim potrebama bilo da vodite porodično poljoprivredno gazdinstvo, poljoprivrednu zadrugu ili poljoprivredno preduzeće.


Pružamo vam sve vrste finansijskih usluga – od otvaranja i vođenja platnog računa do kreditiranja, elektronskog bankarstva i štednje. Posebno izdvajamo ponudu kredita iz Intesa Farmer programa, koje možete koristiti za finansiranje svog razvoja, nabavku opreme i obrtnih sredstava, uz povoljne uslove i jednostavnu proceduru isplate.

Obezbedili smo zaokružen paket usluga pod nazivom Intesa Farmer. Omogućili smo da, kroz odgovarajuće modele kredita, na najlakši način finansirate nabavku neophodnog materijala za svaku narednu sezonu, ali i da dugoročno ulažete u svoje proizvode.

  • Vrste kredita
  • Kreditni kalkulator

EaSI Farmer Invest poljoprivredni kredit

Investirajte u vaše gazdinstvo

Jedistven dugoročni investicioni kredit, bez hipoteke ili zaloge.

Saznaj više

Agroprotekt - kredit sa osiguranjem

Dobar kredit uz koji nema loše godine

Ovaj kredit jedinstven na našem tržištu koji vam obezbeđuje besplatno osiguranje useva od prirodnih nepogoda (grada, požara i udara groma), i to: kukuruza, pšenice, suncokreta, soje, ječma i šećerne repe.

Saznaj više

Farmer Obrt

Uložite pametno u obrtna sredstva za poljoprivredu.

Kredit je namenjen ulaganju u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo.

Saznaj više

Farmer Invest

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu.

Kredit je namenjen kupovini mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.

Saznaj više

Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Ukoliko planirate da kupite poljoprivredno zemljište, ovo je kredit za vas.

Saznaj više

Krediti u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine

Široka paleta specijanih kredita za poljoprivredu

Prema potpisanim Sporazumima između Garancijskog fonda AP Vojvodine i Banca Intesa, ponuda Banke, namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, proširena je sa kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta.

Saznaj više

Kreditni kalkulator

Kalkulator za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita pogledajte na linku.