Verujemo da se ljudi od uspeha međusobno prepoznaju, jer teže najboljem.

Inspirisani Vašim potrebama sa posebnom pažnjom kreirali smo Intesa MAGNIFICA personalizovani servisni model proizvoda i usluga naše Banke, koji će pružiti više od onoga što očekujete.

Neke od Intesa Magnifica privilegija su:

  • posvećeni lični savetnik
  • personalizovan tretman u poslovanju sa Bankom
  • set bankarskih proizvoda i usluga prilagođenih Vašim potrebama
  • diskretan izdvojen prostor u specijalizovanim ekspoziturama

Posvećeni lični savetnik

Posvećen Vašim zahtevima, obezbeđuje Vam komfor u obavljanju kompletnog poslovanja sa Bankom.

Savetnik će Vas sačekati u Intesa Magnifica diskretno izdvojenom prostoru naših specijalizovanih ekspozitura i pomoćiće Vam da zavisno od Vaših potreba pronađete najbolje rešenje.

Servisni model je kreiran tako da zadovolji finansijske zahteve, vodeći računa o Vašem vremenu i komforu.
U cilju što veće transparentnosti i bolje informisanosti naših klijenata sa specifičnostima Magnifica servisnog modela, uslove za dobijanje i gubitak Magnifica statusa možete pogledati OVDE.

Stanovništvo