Terminski plan prijema i izvršenja platnih naloga (međunarodne platne transakcije)

Vreme prijema i izvršenje naloga platnog prometa sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvomDatum izvršenjaOčekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja
nalozi primljeni do 13histog danaEUR T+2
Ostale strane valute T+4
nalozi primljeni posle 13hnarednog radnog dana

Vreme prijema i rok za izvršenje naloga domaćih platnih transakcija u Republici Srbiji u stranoj valuti i u RSD između nerezidenata i rezidenata

Domaće platne transakcije u stranoj valutiDatum izvršenjaOčekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja
nalozi primljeni do 13histog danaEUR T+2
Ostale strane valute T+4
nalozi primljeni posle 13hnarednog radnog dana
Domaće platne transakcije u dinarimaDatum izvršenjaOčekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja
nalozi primljeni do 14.30histog danaT+1
nalozi primljeni posle 14.30hnarednog radnog dana
Vreme prijema i rok za izvršenje naloga domaćih platnih transakcija unutar Banke u stranoj valuti i u RSD između nerezidenata i rezidenata
Domaće platne transakcije u stranoj valuti ili u dinarimaDatum izvršenjaOčekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja
nalozi primljeni do 15.30histog danaT+0
nalozi primljeni posle 15.30hnarednog radnog dana
T – (today) – poslovni dan kada je nalog primljen

Izvršenje u navedenom roku pretpostavlja zakonsku ispravnost primljenog naloga, dokumentaciju na osnovu koje se plaća ukoliko je propisana, odnosno ukoliko klijent nema sklopljen ugovor o izvršenju naloga za plaćanje prema inostranstvu bez dostavljanja dokumentacije, kao i obezbeđeno pokriće za izvršenje doznake.

„Datum izvršenja“ kao što je naveden u tabelama, predstavlja datum kada je Banka poslala autentifikovanu SWIFT poruku kojom nalaže korespondentskoj banci da prosledi sredstva banci primaoca plaćanja u skladu sa svojim terminskim planom, odnosno u slučaju transakcija u Banci dan kada je odobrila račun primaoca plaćanja. „Očekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja“ je datum u kom se očekuje da će banka primaoca plaćanja, ukoliko je različita od Banke, da odobri račun primaoca plaćanja, a koji ne zavisi od Banke i određen je ugovornim odnosom između te banke i primaoca plaćanja.

Banka se obavezuje da uredno popunjen nalog za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR dostavljen u toku dana do 13h, obradi u istom danu ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostanstvu, a da naloge primljene nakon tog vremena izvrši narednog radnog dana.

Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile zbog kojeg Banka nije u tehničkoj mogućnosti da izvrši dostavljeni ispravan nalog. U slučaju kašnjena izvršenja ispravnog naloga zbog nastanka vanredne situacije, kamata ili bilo koji drugi oblik obeštećenja se ne plaća.

Korisnik platnih usluga je dužan da prati eventualne izmene u Terminskom planu u ekspoziturama Banke, odnosno na Internet stranici Banke.