Prihvatanje platnih kartica

Banca Intesa vam omogućava prodaju proizvoda/usluga kroz prihvatanje platnih kartica na POS terminalu iz sistema Visa, MasterCard/Maestro, Dina i American Express.

Kao lider u poslovima izdavanja i prihvatanja platnih kartica u Srbiji, sa više od 1,400,000 kartica i 20.000 POS terminala, Banca Intesa je jedina banka u zemlji koja na jednom POS terminalu može da procesira sve platne kartice. 

Banka garantuje brz prenos sredstava (obično u roku od jednog radnog dana) na račun trgovca nakon obavljene transakcije.

U skladu sa tehničkim mogućnostima na prodajnom mestu, Banka može da vam ponudi više modela POS terminala. Pored standardnih dial-up POS terminala, u ponudi su i Ethernet POS terminali koji omogućavaju realizaciju transakcije preko internet mreže. Za restorane i druge delatnosti sa specifičnom potrebom možemo obezbediti upotrebu GPRS POS terminala kod kojih se transakcije realizuju preko mobilne mreže. POS terminale je moguće povezati sa fiskalnim kasama i na taj način automatizovati i ubrzati proces prodaje (smanjuje se mogućnost greške).

Služba za tehničku podršku obezbeđuje konstantan rad POS terminala i rešava smetnje koje se mogu javiti u svakodnevnom poslu. Služba za tehničku podršku i korinsički servis za platne kartice su dostupni 24 sata na dan, 7 dana nedeljno.

U zavisnosti od delatnosti koju Trgovac obavlja, procene prometa koji će se realizivati preko POS terminala Banke, rizika u procesu prihvatanja platnih kartica i tehničkih uslova za rad POS terminala na prodajnom mestu, Banka Trgovcu može da ponudi sledeće usluge:

  • Prodaja
  • Storno poslednje transakcije
  • Prodaja na rate kreditnim karticama Banca Intesa za fizička lica
  • Predautorizacija i realizacija predautorizacije
  • Plaćanje bez prisustva kartice
  • Refund
  • Povezivanje POS terminala sa fiskalnom kasom

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla: posmreza@bancaintesa.rs.

Informacije o iznosima naknada kartičnih sistema