Preuzimanje Smart kartica

Ukoliko se lice koje preuzima smart kartice nalazi na spisku lica ovlašćenih za elektronsko poslovanje, neophodno je da prilikom preuzimanja ponese identifikacioni dokument i pečat firme.

U suprotnom, neophodno je poneti identifikacioni dokument i ovlašćenje, overeno pečatom i potpisano od strane zakonskog zastupnika, u kojem se navodi ime, prezime i broj dokumenta za identifikaciju lica koje se ovlašćuje, kao i svrha ovlašćenja.

Kvalifikovani elektronski sertifikati se distribuiraju od strane Halcom-a direktno klijentima na adresu navedenu na zahtevu CA2Q ili se preuzimaju lično u Halcom-u, u zavisnosti od odluke klijenta prilikom poručivanja sertifikata. Preuzimanje je moguće samo lično od strane lica na čije ime je sertifikat izrađen.