Priznanja i nagrade

Našu težnju da kontinuirano unapređujemo i jačamo delovanje na planu korporativne društvene odgovornosti, promovišemo odgovorne ekonomske, socijalne i ekološke izbore, te jačamo dijalog sa zainteresovanim stranama i da se sa velikom pažnjom brinemo o njihovim potrebama valorizovane su u brojnim nagradama. Nagradama ponosimo i vidimo ih kao potvrdu ispravnosti našeg sveobihvatnog pristupa konceptu održivosti. One nas podstiču i obavezuju da budemo još angažovaniji u zajednici, da postupamo još odgovornije, plemenitije, humanije.

2019
 • Banca Intesa Beograd dobitnik je VIRTUS Glavne nagrade za filantorpski doprinos kompanije na nacionalnom nivou za sveobuhvatnu podršku zajednici realizovanu kroz brojne inicijative i projekte tokom 2018.godine, sa posebnim fokusom na finanasijsko i socijalno osnaživanje žena kroz program „Rizik? To je ženski posao“ kao i aktivnosti sprovedene kroz program korporativnog volontiranja „Intesa od srca“.
 • Banca Intesa Beograd dobitnik je nacionalnog priznanja za „Rodno najsenzitivniju kompaniju“ na srpskom tržištu u 2018. godini. Nagrada za osvojeno drugo mesto Banci je dodeljena za fammily friendly politike koja uključuje i uvođenje fleksibilnih oblika rada, veliki broj žena zaposlenih u Banci i na upravljačkim pozicijama, kao i realizovane projekte podrške zenama preduzetinicama u Srbiji. Izbor za rodno najsenzitivniju kompaniju deo je projekta "Ravnopravno u lancu vrednosti" koji su pokrenuli Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Udruženje poslovnih žena Srbije.
2018
 • Specijalna nagrada VIRTUS za volontiranje koju dodeljuje Trag fondacija, u saradnji sa Evropskom unijom and Charles Stewart Mott Fondacijom.
2017
 • Nagrada za korporativno volontiranje u 2017. godini u kategoriji Inovativno skill based volontiranje Foruma za odgovorno poslovanje.
2016
 • Specijalno priznanje Paraolimpijskog komiteta Srbije za doprinos razvoju i popularizaciji paraolimpijskog sporta u našoj zemlji
 • Priznanje Foruma za odgovorno poslovanje za uspešno završen proces indeksiranja na prvoj nacionalnoj listi kompanija koje posluju u skladu sa visokim standardima u oblasti CSR
 • Priznanje Foruma za odgovorno poslovanje za doprinos postignut implementacijom međunarodneGRI metodologije u procesu godišnjeg izveštavanja o održivosti


2015
 • Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici koju je Banca Intesa dodelilo neprofitno i nevladino udruženje Mojа Srbijа, u sаrаdnji sа Privrednom komorom Beogrаdа i uz podršku Grаdа Beogrаdа.
 • Nagrada Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva za najbolji program korporativnog volonterstva u Srbiji u 2015.godini za “Intesa od srca”.
 • Priznanje Udruženja ekonomskih propagandista za “Intesa od srca” program korporativnog volonterstva u kategoriji najboljih društveno-odgovornih kampanja u Srbiji realizovanih u profitnom sektoru u 2015. godine
 • Priznanje Foruma za odgovorno poslovanje za doprinos razvoju nefinansijskog izveštavanja u Srbiji i uvođenje međunarodno priznate metodologije za izveštavanje o održivosti u skladu sa GRI standardima
 • Priznanje „Planeta Biznis“ časopisa Ekonometar i Magazin Biznis Draginji Đurić, predsedniku Izvršnog odbora Banca Intesa, za uspešno upravljanje bankom koja je tokom 2014. godine uložila najviše sredstava u razvoj društva i lokalne zajednice
2014
• Priznanje „Planeta Biznis“ časopisa Ekonometar i Magazin Biznis Draginji Đurić, predsedniku Izvršnog odbora Banca Intesa, za uspešno upravljanje bankom koja je tokom 2013. godine uložila najviše sredstava u razvoj društva i lokalne zajednice

• Nagrada VIRTUS za korporativnu filantropiju u kategoriji korporativnog volonterstva koju je dodelila fondacija Trag, uz finansijsku podršku Evropske unije, Balkanskog fonda za demokratiju i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)

• Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, odlikovana visokim priznanjem Srpske pravoslavne crkve, Ordenom Svete Carice Milice - Prepodobne Evgenije, za nesebično pomaganje manastiru Studenica i delatnu ljubav prema Crkvi.