Održivost

Svesni smo da kao vodeća banka na tržištu imamo važnu ulogu u životu privrede, ali i značajan uticaj na društveno i prirodno okruženje. Zbog toga našu strategiju razvoja temeljimo na principu postizanja održivosti prilikom kreiranja vrednosti. Težimo da ciljeve strategije ostvarimo kroz uspostavljanje balansa između ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata našeg delovanja, doprinoseći jačanju privrede, održavanju društvene kohezije, kao i većoj dobrobiti zajednice.

U našem delovanju rukovodimo se sledećim vrednostima, principima i politikama: