Korporativne vrednosti

Kao vodeća banka na tržištu, svesni smo da naše poslovanje ima veliku ulogu i uticaj na celokupno društvo i upravo zato promovišemo model rasta zasnovan na finansijskoj snazi, jakoj kapitalnoj osnovi i održivim rezultatima. Konstantno gradimo i osnažujemo vaše poverenje, trudimo se da akcionari budu zadovoljni, razvijamo osećaj pripadnosti kod svojih zaposlenih i brižljivo pratimo potrebe zajednice i okruženja.

Naš identitet gradimo na snažnim vrednostima kojima se rukovodimo u svakodnevnom poslovanju kako bismo ostvarili tržišni uspeh, ali i doprineli opštem boljitku najšire društvene zajednice:

 • Integritet
  Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno i odgovorno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže i u duhu potpisanih ugovora.
 • Izvrsnost
  Postavili smo sebi cilj kontinuiranog unapređenja, planiranja budućih aktivnosti, uz anticipaciju izazova, negovanje ekstenzivne kreativnosti usmerene na inovacije; štaviše, prepoznajemo i nagrađujemo zasluge i kvalitet.
 • Transparentnost
  Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi svojih aktivnosti, komunikacije i ugovora, kako bismo omogućili svojim interesnim grupama da donose autonomne i savesne odluke.
 • Poštovanje svakog pojedinca
  Namera nam je da kombinujemo poslovne operacije velikog formata, sa dubokim lokalnim korenima i da budemo banka velike vizije, ne gubeći pri tom iz vida čoveka kao pojedinca.
 • Jednakost
  Posvećeni smo odstranjivanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštujemo polne, starosne, etničke, verske, političke i jezičke različitosti, kao i razliku u sindikalnim opredeljenjima, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu.
 • Individualne vrednosti
  Vrednost svakog pojedinca je vodič za naš modus operandi: koristimo tehnike slušanja i dijaloga kao alatke za kontinuirano unapređenje odnosa sa svim interesnim grupama.
 • Odgovornost u korišćenju resursa
  Težimo pažljivom korišćenju svih resursa, promovisanju ponašanja zasnovanog na najoptimalnijem korišćenju resursa i izbegavanju nepotrebnog trošenja, dajemo prioritet izborima koji uzimaju u obzir održivost.