KONKURS: potreban poslovni prostor

Poziv
Banca Intesa ad Beograd poziva sve zainteresovane ponuđače, pravna i fizička lica, da dostave svoje ponude na ime zakupa prostora na svim lokacijama na teritoriji Srbije i grada Beograda.

Kontakt
Telefon: 011/209-9849 i 011/209-1466
Fax: 011/225-8299
Adresa: ul. Omladinskih brigada 90b, 11 070 Novi Beograd

Prednost imaju lokali koji se nalaze u prizemlju površine od 100m2 do 160m2 i visine ne manje od 3m, koji se nalaze u neposrednoj blizini ulice na frekventnom mestu, sa rešenim imovinsko-pravnim odnosima.

Ponude moraju biti jasne, nedvosmislene, po mogućstvu dopunjene skicom prostora koji se nudi. Banca Intesa ad Beograd zadržava pravo da u slučaju zainteresovanosti kontaktira ponuđača i odluči o najboljoj ponudi shodno svojim poslovnim interesima.