Elektronsko bankarstvo - BizOnline

Neka vaše poslovanje bude organizovano efikasnije i udobnije

Elektronsko poslovanje pruža mogućnost poslovnim ljudima da organizuju svoj biznis efikasnije i neuporedivo udobnije. Uz našu pomoć svojim sredstvima možete upravljati brže i jeftinije elektronskim putem, bez odlaska u banku, 24 sata, 7 dana u nedelji, uz popust do 50% na bankarsku naknadu za dinarska plaćanja, odnosno do 9% popusta za devizne transakcije.

Kako biste aktivirali ovu uslugu, neophodna Vam je sledeća dokumentacija, koju nakon popunjavanja, dostavljate u našu, Vama najbližu ekspozituru:

Ukoliko NEMATE AKTIVNU uslugu

Ukoliko IMATE AKTIVNU uslugu

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

Ukoliko je odabran Kombinovani (Mix) potis, potrebno je dostaviti i obrazac

* Ukoliko želite model potpisa po računu koji nije naveden u Pristupnici, uz popunjenu pristupnicu dostavlja se i dokument Napredne opcije koji je dopuna Pristupnice.
**Pregled se može dobiti od Savetnika


Sve informacije o Elektronskom poslovanju Banca Intesa Beograd možete dobiti na telefon 011/310 88 70 ili putem maila na e-banking@bancaintesa.rs, radnim danom od 08:00 do 21:00 i subotom od 09:00 do 14:00.

NAPOMENA:Ukoliko ste se na Pristupnici opredelili za Halcom uslugu potrebno je da za svako Ovlašćeno lice navedeno na Pristupnici dostavte i dokument Izvoz sertifikata koji potpisuju vlasnik smart kartice i Osoba ovlašćena za zastupanje Korisnika, uz obaveznu overu i to za svako lice navedeno na pristupnici.

Ukoliko vam je potrebna Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat, isti možete naručiti u Halcomu:

· lično ili

· poštom na adresu: Halcom ad, Beogradska 39, 11000 Beograd.

Više informacija možete dobiti putem:

· telefona 011/ 33-06-570,

· maila ca@halcom.rs ili

· sajta www.halcom.rs.


Detaljno uputstvo za naručivanje sertifikata je na sledećem linku:

http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/narocila-2/

Da biste izvezli sertifikat, potrebno je da potrebno je pomoću aplikacije IzvozCertifikata export-ovati certifikat. Exportom certifikata dobijaju se dva file-a tipa ImePrezime.cer i ImePrezime.txt . Tekstualni dokument je potrebno odštampati, potpisati, overiti i dostaviti banci.