Ukoliko se odlučite za kupovinu stana u izgradnji iskoristite specijalne uslove koje smo kod naših partnera pripremili za vas.

• Mogućnost dobijanja kredita za kupovinu stana u izgradnji minimalnog stepena izgrađenosti 20, 60 ili 80%

• Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
Nikad brže i lakše
do stana!
Odobrenje stambenog kredita može biti već i za 7 dana + specijalan paket popusta za povoljnije opremanje stana.

A očekuju vas i posebni uslovi koje smo za vas produžili do 31.7.2022.
Specijalan
paket popusta za
opremanje stana
Uz Banca Intesa stambeni kredit očekuje vas i do 25% popusta za opremanje novog doma. Pogledajte spisak naših partnera i njihovu specijalnu ponudu koja važi od 11.4. do 15.7.2022.
Saznajte više
Nikad brže i lakše
do stana!
Odobrenje stambenog kredita može biti već i za 7 dana + specijalan paket popusta za povoljnije opremanje stana.

A očekuju vas i posebni uslovi koje smo za vas produžili do 31.7.2022.
Specijalan
paket popusta za
opremanje stana
Uz Banca Intesa stambeni kredit očekuje vas i do 25% popusta za opremanje novog doma. Pogledajte spisak naših partnera i njihovu specijalnu ponudu koja važi od 11.4. do 15.7.2022.
Saznajte više


Pripremite se za vaš prvi dolazak u Banku:
Izračunajte ratu
Zakažite sastanak
Pogledajte kako u tri dolaska do stana:
Savetovanje sa specijalistom za
stambene kredite, prikupljanje
dokumentacije i podnošenje zahteva
za kredit
Odobrenje kredita i
potpisivanje ugovora o
stambenom kreditu
Overa dokumentacije i
realizacija stambenog kredita
Proverite koji iznos kredita možete da dobijete, kao i vašu mesečnu ratu
Zanima vas kolika bi bila mesečna rata za kupovinu vašeg stana, koliki iznos kredita biste mogli da dobijete, koliki bi bio povraćaj PDV-a, ukoliko kupujete novi stan... Kliknite na dugme KALKULATOR i saznajte odgovore na ova pitanja.

Kalkulator
Kreditni kalkulator
Označite tip gradnje
u kojoj kupujete nekretninu?
Novogradnja
Starogradnja
Kreditni kalkulator
Unesite cenu nekretnine sa PDV-om
EUR
Iznos učešća
EUR
Kreditni kalkulator
Kvadratura nekretnine koju želite da kupite:
m2
Broj ostalih članova vašeg domaćinstva:
Kreditni kalkulator
Datum vašeg rođenja
Na koliko meseci želite da otplaćujete kredit?
Kreditni kalkulator
Visina vaše neto mesečne zarade/penzije:
EUR
Da li imate neka druga
kreditna zaduženja?
Da
NeNaknada za obradu
2.230
Povraćaj PDV-a
-
Izračunaj ponovo
Sledeći korak
U rezultatima preliminarnog obračuna se prikazuje mesečna rata za željeni iznos kredita koji je predstavlja razliku između unetih podataka o ceni nekretnine i učešća. Mesečna rata za željeni iznos kredita je obračunata na osnovu unetih podataka o primanjima, periodu otplate kredita i iznosu učešća. U rezultatima se prikazuje i maksimalno mogući iznos kredita, maksimalna mesečna rata, kao i naknada za maksimalni iznos kredita. Iznos povraćaja PDV se prikazuje samo u slučaju kupovine novogradnje.

Maksimalno mogući iznos kredita je preliminarno obračunat na bazi unetih podataka o mesečnim primanjima i mesečnim kreditnim zaduženjima, uz pretpostavku da je Vaše učešće 20%, da je ista nekretnina čija se kupovina finansira putem stambenog kredita ujedno i predmet hipoteke, kao i da je procenjena vrednost nekretnine koju kupujete ista kao i cena koju plaćate prodavcu.

Ukoliko kredit želite da otplaćujete sa solidarnim dužnikom, postoji mogućnost povećanja maksimalnog iznosa stambenog kredita koji možete da dobijete.
Preliminarni obračun uzima u kalkulaciju kurs 118 RSD za 1 EUR

Ovaj kalkulator je informativnog karaktera. Konačna odluka Banke, će biti doneta nakon što dostavite svu neophodnu dokumentaciju i zvanično podnesete zahtev za stambeni kredit i nakon procene te iste dokumentacije od strane nadležnih organa/organizacionih delova Banke.

Na linku Reprezentativni primer možete videti reprezentativni primer stambenog kredita sa iznosom EKS.
Zakažite sastanak sa našim specijalistom za stambene kredite
U želji da vam dodatno olakšamo proces kupovine stana i realizaciju stambenog kredita, na raspolaganju su vam Intesa Casa centri u kojima vas očekuju stručni savetnici, koji će vam pružiti svu neophodnu podršku od trenutka kada odlučite da rešite vaše stambeno pitanje, pa sve do useljenja.

Popunite kontakt formu klikom na taster „Zakažite sastanak“ (u nastavku ispod) ili pozovite na broj telefona 011 310 88 23 i zakažite sastanak sa stručnim savetnikom u vama najbližem Intesa Casa centru za stambene kredite ili ekspozituri Banca Intesa.

Zakazivanje sastanka u Intesa Casa centrima je obavezno.

Ukoliko imate status Magnifica klijenta zakažite sastanak sa svojim Magnifica savetnikom slanjem imejla ili pozivom.

Ukoliko su vam potrebni kontakt podaci vašeg Magnifica savetnika, imejl i/ili broj telefona, možete nam se obratiti putem imejla na adresu kontaktcc@bancaintesa.rs ili pozivom na broj telefona 011 310 88 88.

Zakažite sastanak
Nazad
Unesite svoje podatke, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
Navedite termin sastanka koji Vam odgovara. Trajanje sastanka je maksimalno 1h.

Podaci o ličnosti koje ste uneli u ovaj obrazac biće obrađivani u skladu sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti. Smatraće se da ste klikom na dugme „Zakažite“ dali pristanak za obradu tih podataka na način opisan u Informaciji.


Zakažite
Uštedite vreme -
deo dokumentacije možemo prikupiti umesto vas
Ukoliko želite, možemo da prikupimo deo dokumentacije umesto vas. Potrebno je samo da ovlastite specijalistu da angažuje procenitelja i pribavi list nepokretnosti .
Sledeći korak
Ukoliko želite, možemo da prikupimo deo dokumentacije umesto vas. Potrebno je samo da ovlastite specijalistu da angažuje procenitelja i pribavi list nepokretnosti .
Sledeći korak
Nazad
Nakon što prikupite vaš deo dokumentacije, imate mogućnost da je dostavite svom specijalisti putem imejla, a on će uz dokumentaciju koju je on prikupio, pripremiti zahtev za vaš stambeni kredit i poslati vam ga takođe putem imejla. Nakon što potpišete i pošaljete skeniran ili uslikan zahtev, specijalista će zvanično podneti zahtev za vaš stambeni kredit, tako da nema potrebe da vi ponovo dolazite u banku.
Sledeći korak
Nazad

Savetovanje sa specijalistom za stambene kredite, prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahteva za kredit
Prilikom vašeg prvog dolaska u Intesa Casa centar za stambene kredite, naš specijalista za stambene kredite će vas detaljno uputiti u proces odobrenja stambenog kredita, pomoći vam pri izboru modela kreditiranja i finansiranja troškova opremanja stana i pomoći da proverite kompletnu dokumentaciju za stan za koji se odlučite u slučaju da ste već našli stan koji želite da kupite. Upoznaće vas i sa svim troškovima vezanim za podizanje stambenog kredita, kao i s kompletnim spiskom dokumentacije koja vam je neophodna za podnošenje zahteva za kredit i njegovu realizaciju.

Odobrenje kredita i
potpisivanje ugovora o
stambenom kreditu
Vaš stambeni kredit je odobren! Prilikom vašeg drugog dolaska u banku potpisujete ugovor o stambenom kreditu. Tada, ukoliko želite, možete ovlastiti specijalistu da po dobijanju dokumentacije overene kod notara, izvrši plaćanje takse za upis hipoteke, premije osiguranja i menice, kao i da, na dan isplate vašeg kredita, umesto vas izvrši plaćanje naknade za njegovu obradu.

Specijalista će vam prethodno pripremiti kompletnu dokumentaciju, koju je neophodno overiti kod notara kao i imovinsko-pravnu dokumentaciju na osnovu koje notar vrši overu i poslati vam je na imejl, tako da ne morate da odvajate dodatno vreme kako biste je prikupili, ali ni da razmišljate o tome da li su sva potrebna dokumenta dostavljena.

Sledeći korak
Nazad
Overa dokumentacije i
realizacija stambenog kredita
Dokumentaciju overenu kod notara predajete specijalisti prilikom vašeg trećeg dolaska u banku, kada ćete se sa njim dogovoriti i o datumu isplate vašeg stambenog kredita, nakon čega možete planirati useljenje u vas novi stan. Potrebno je da na dan isplate, na vašem platnom računu imate dovoljno sredstava za naplatu preostalih troškova.

Glavni meni
Nazad
Pitanja i
odgovori
Ko sve mogu biti korisnici stambenog kredita?
Korisnici stambenog kredita mogu biti fizička lica sa redovnim mesečnim prihodima po osnovu zaposlenja ili po osnovu penzije (zaposlena na neodređeno vreme, preduzetnici, penzioneri, strani državljani zaposleni u Republici Srbiji).
Da li je obavezno prebacivanje računa u Banca Intesa?
Banca Intesa odobrava stambene kredite isključivo svojim klijentima , tako da je prebacivanje računa obavezno. Olakšica je što ne morate da čekate da prođe 3–6 meseci od dana prebacivanja računa, već je moguće da podnesete zahtev za stambeni kredit odmah na bazi ovlašćenja o prenosu zarade koji overava poslodavac, s tim da najmanje jedna zarada treba da bude uplaćena pre same isplate kredita.
Kolika je visina posredničke nadoknade (agencijske provizije) i ko je plaća?
Visina posredničke provizije nije određena Zakonom o posredovanju u prodaji, već je određuju posrednici prema tržišnim uslovima na određenoj opštini, a iznos možete da vidite u Opštim uslovima poslovanja posrednika. Na primer, u Beogradu su trenutno takvi tržišni uslovi da je iznos naknade oko 4% od cene nepokretnosti, a u Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu, Čačku, Nišu, na primer, oko 3%.

Proviziju plaća onaj ko je angažovao posrednika da za njegov račun obavlja posao posredovanja u prodaji ili kupovini nepokretnosti, na osnovu zaključenog ugovora o posredovanju. Ukoliko isti posrednik posreduje i za kupca i za prodavca, posrednik, prema Zakonu, može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke naknade. Na primer, ako je kupac potpisao posrednički ugovor u kome je posrednička nadoknada definisana kao 3% od kupoprodajne cene, a prodavac je sa istim posrednikom potpisao isti takav ugovor o posredovanju, onda posrednik, prema Zakonu, može da naplati samo po 1,5% i od kupca i od prodavca.
Koje troškove moram da platim u postupku odobrenja i realizacije stambenog kredita?
Naknade koje se plaćaju Banci (obrada kreditnog zahteva, menica, KB),
Overa dokumentacije kod notara (predugovor, ugovor, založna izjava),
Taksa za upis hipoteke,
Izrada procene nepokretnosti,
Izvod iz lista nepokretnosti,
Troškovi transfera,
Kursne razlike.
Šta je to kreditna sposobnost, da li mogu da je povećam i na koji način?
Kreditna sposobnost je finansijska sposobnost dužnika da plaća ratu za željeni iznos stambenog kredita. Banka, pojedinačno za svakog klijenta, vrši proveru kreditne sposobnosti na osnovu njegovih postojećih mesečnih kreditnih obaveza (prikazane su u izveštaju Kreditnog biroa), nove rate stambenog kredita za koji klijent aplicira, mesečnog iznosa potrošačke korpe (zvanična statistika za prvog člana domaćinstva) i redovnih mesečnih neto primanja po osnovu zaposlenja/penzije.

Kreditna sposobnost može da se poveća, odnosno finansijska sposobnost da se plaća veća rata stambenog kredita (pa samim tim i uzme veći iznos stambenog kredita) može da se obezbedi na sledeće načine:

da klijent umanji ili otplati postojeće kreditne obaveze,
da klijent ima dodatne prihode koje može da dokumentuje i koji ispunjavaju uslove Banke,
da klijent zajedno s još jednim fizičkim licem (solidarnim dužnikom) podnese zahtev za stambeni kredit.
Šta su dodatni prihodi koji mogu da utiču na moju kreditnu sposobnost?
Dodatni prihodi klijenta mogu biti prihodi po osnovu davanja u zakup nekretnine, po osnovu vlasništva kapitala (isplaćena dobit ili dividende), po osnovu autorskih honorara i intelektualnih usluga i prihodi po osnovu članstva u upravnim, nadzornim i drugim odborima. Kako biste znali da li navedeni prihodi ispunjavaju uslove Banke da se uzmu u obračun kreditne sposobnosti, najbolje je da zakažete sastanak kod naših specijalista za stambene kredite.
Šta je solidarni dužnik?
Solidarni dužnik je fizičko lice čiji prihodi i kreditne obaveze učestvuju u obračunu kreditne sposobnosti, a najčešće su to supružnici, roditelji, članovi porodice i slično.
Od čega zavisi maksimalni iznos stambenog kredita koji mogu da uzmem?
Cene stana (ako je namena kredita kupovina stana), vrednosti građevinskih radova (ako je namena kredita adaptacija, rekonstrukcija), ostatka duga po postojećem stambenom kreditu (ako je namena kredita refinansiranje kredita kod druge banke), tako što iznos stambenog kredita ne može biti veći;
Procenjene tržišne vrednosti nekretnine koja se opterećuje hipotekom; iznos kredita ne može prelaziti 80% tržišne vrednosti ove nekretnine, a u nekim slučajevima i manje;
Kreditne sposobnosti klijenta, tako što ukupne mesečne kreditne obaveze klijenta (uključujući i ratu za traženi iznos stambenog kredita) ne mogu da pređu određeni procenat od mesečnih neto prihoda klijenta ili klijenta i solidarnog dužnika (prihod se umanjuje za iznos potrošačke korpe).
Šta je to kreditna istorija i kako ona utiče na odobrenje stambenog kredita?
Odnosi se na to da li klijent blagovremeno izmiruje svoje postojeće kreditne obaveze. Pod blagovremenim izmirivanjem obaveza se smatra plaćanje o roku dospeća. Npr. plaćanje rate kredita najkasnije na dan dospeća rate prema planu otplate kredita. Blagovremenost, odnosno urednost u otplati postojećih kreditnih obaveza, se gleda prilikom donošenja odluke o odobrenju stambenog kredita.
Da li je Banka ima obavezu da me obavesti o razlogu za odbijanje zahteva za stambeni kredit?
Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Banka je dužna da obavesti klijenta o razlogu odbijanja zahteva za stambeni kredit u slučaju da je isti odbijen na osnovu Izveštaja Kreditnog biroa.
Koje podatke za fizička lica sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?
Izveštaj prikazuje tekuće obaveze, kao i obaveze koje su otplaćene ili ugašene u prethodne tri godine i to: Obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnih i kreditnih kartica i obaveze po osnovu aktiviranih jemstava;
Potencijalne obaveze, kao što su podaci o odobrenim pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;
Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza – docnja, koja uključuju iznos neizmirene obaveze i vreme trajanja neizmirene obaveze. Podaci o docnji se prikazuju u Izveštaju kreditnog biroa kada fizičko lice ne izmiri dospelu obavezu u roku od 60 dana, računajući od dana dospeća za plaćanje.
Koliko traje procedura odobravanja stambenog kredita do konačne odluke?
Trajanje procedure odobravanja stambenog kredita zavisi uglavnom od urednosti dostavljene dokumentacije.
Prema regulativi Narodne banke Srbije, maksimalni rok za odlučivanje o odobrenju stambenih kredita je 30 radnih dana od dana podnošenja zahteva za stambeni kredit uz prateću urednu dokumentaciju.
Banca Intesa konstantno unapređuje iskustvo klijenata koji se obraćaju Banci u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja, posebno u delu skraćenja procesa donošenja odluke, tako da se odluka donese u roku do 7 radnih dana, ne računajući vreme za eventualnu dopunu ili korekciju dokumentacije dostavljene uz zahtev za kredit.
Šta utiče na visinu rate stambenog kredita?
Iznos traženog stambenog kredita,
Visina kamatne stope na godišnjem nivou,
Rok otplate,
Metod obračuna kamate (konformni ili proporcionalni).
Da li je bolje da uzmem stambeni kredit s promenljivom kamatnom stopom ili s fiksnom kamatnom stopom?
Ne postoji univerzalan odgovor, jer on zavisi od potreba i mogućnosti svakog pojedinačnog klijenta. Ali, važno je da se zna sledeće: Visina promenljivih kamatnih stopa (sastoje se od promenljivog dela referentne kamatne stope – EURIBOR i fiksnog dela marže) po pravilu je manja od visina fiksnih kamatnih stopa u momentu odobrenja kredita, tako da je manji i iznos rate u momentu odobrenja kredita;
Promenljive kamatne stope uglavnom su u ponudi s dužim rokom otplate, dok su fiksne kamatne stope u ponudi s kraćim rokom otplate, tako da je i po tom osnovu manji iznos rate u momentu odobrenja kredita;
Kod promenljivih kamatnih stopa postoji rizik da vrednost EURIBOR-a raste vremenom i da tako poveća visinu ukupne kamatne stope, pa samim tim i rate, i da korisnik tog kredita dođe u situaciju da ne može da otplaćuje kredit;
Kod fiksnih kamatnih stopa klijent od starta plaća veću fiksnu ratu (više kamate), ali ne postoji mogućnost da se kamatna stopa smanji zbog pada vrednosti EURIBOR-a.

Ukoliko volite da planirate svoj kućni budžet, imate dovoljnu kreditnu sposobnost ili uzimate manji iznos kredita, preporučujemo stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom.

Ukoliko pak želite da što manje opteretite svoj kućni budžet ili da imate dodatne izvore prihoda iz kojih planirate da prevremeno vratite stambeni kredit (povremenim uplatama ili jednokratnom uplatom celog preostalog iznosa kredita), ili nemate dovoljnu kreditnu sposobnost, preporučujemo stambeni kredit s promenljivom kamatnom stopom.
Da li je bolje da uzmem stambeni kredit na kraći rok ili na duži rok otplate?
U uslovima istog iznosa kredita, visine kamatne stope i metoda obračuna kamate, pravila kod otplate stambenih kredita u jednakim mesečnim anuitetima jesu sledeća:

manje kamate se plati u ukupnom iznosu na kraći rok otplate nego na duži,
veći je iznos rate stambenog kredita (na osnovu koje se računa kreditna sposobnost) na kraći rok, nego na duži rok otplate.

Dodatni argument da se odlučite za kraći rok jeste i taj da je, prema pravilu, kamatna stopa niža za kraće rokove otplate.

Prilikom odlučivanja o roku otplate, treba uzeti u obzir i standard života, jer nije svako spreman da se, na duže vreme, optereti maksimalnom ratom i odrekne određenog stila i standarda života na koji se navikao.

Dakle, savetujemo vam da nađete neki optimalni rok otplate kredita, koji će vam u isto vreme omogućiti standard života na koji ste navikli i što manji iznos kamate koji treba da platite.

Ako ste među onim klijentima koji imaju dodatne izvore prihoda iz kojih planiraju da prevremeno vrate kredit, ili u budućnosti očekujete povećanje redovnih mesečnih primanja, ili očekujete da će vaše mesečne obaveze biti manje, svakako vam savetujemo da uzmete što kraći rok.

Ako će pak vaša primanja najverovatnije biti ista tokom roka otplate stambenog kredita, ili čak mogu da se smanje, ili očekujete nove životne troškove (npr. studiranje dece), savetujemo vam da ne opteretite maksimalno vaša primanja, da odredite optimalan rok tako da sebi ostavite prostor da ne dođete u rizik da ne možete da otplaćujete kredit.
Da li je učešće neophodno i koliki je minimalni iznos učešća? Da li se kapara može priznati kao učešće?
Ukoliko je namena kredita kupovina nepokretnosti, učešće je deo koji predstavlja razliku između kupoprodajne cene i iznosa stambenog kredita (uključuje kaparu, a može biti i veći iznos od kapare). Minimalno učešće je 20% od kupoprodajne vrednosti nepokretnosti, a ukoliko se hipoteka konstituiše na drugoj nepokretnosti čija je vrednost u odnosu na kredit za najmanje 30% viša, učešće nije potrebno.
Informacije o porezu na prenos apsolutnih prava, PDV-u, kapitalnoj dobiti.
Kupovina nekretnine donosi dodatne troškove kao što su plaćanje određenih poreza koji su propisani zakonima. Pod određenim uslovima, na osnovu odgovarajuće pravne regulative, možete biti oslobođeni plaćanja nekih poreza, ili možete ostvariti pravo refundacije istih. Osim cene nekretnine, porezi su prilikom kupovine nekretnine značajan trošak i savetujemo vam da ih obavezno uključite u svoju kalkulaciju troškova i obuhvatite vašim budžetom.
Šta je porez na prenos apsolutnih prava?
Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od vrednosti nekretnine koju proceni nadležna republička uprava javnih prihoda – poresko odeljenje opštine na kojoj se nekretnina nalazi i plaća se jednokratno. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja praksa da porez na prenos apsolutnih prava plaća kupac u ime prodavca, na osnovu ugovora o kupoprodaji kojim je predviđeno da kupac preuzima ovu obavezu.

U praksi, ukoliko porez na prenos apsolutnih prava nije plaćen, poreska uprava će teretiti prodavca, bez obzira na to da li je ugovorom o kupoprodaji kupac preuzeo obavezu da ga plati ili nije.

Kupac može da se knjiži kao vlasnik stana/kuće bez obzira na to da li je platio porez na prenos apsolutnih prava ili nije.
Koje uslove morate da ispunite da biste bili oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?
Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se ukoliko kupac kupuje prvi stan u vlasništvu i ukoliko površina tog stana iznosi do 40 m2 plus do 15 m2 po svakom članu domaćinstva. Uslov je da kupac od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, kojim se stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije.

Prvim stanom smatra se stan, odnosno porodična stambena zgrada, odnosno svojinski udeo na stanu, kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi.
Koja dokumentacija je potrebna da biste ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?
Imajući u vidu da je prodavac obveznik ovog poreza, on je dužan da podnese sledeća dokumenta, u svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje:

1. poresku prijavu na Obrascu PPI – 4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava,
2. overenu izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog domaćinstva na Obrascu IKPS – PPAP,
3. original ili overenu kopiju ugovora o kupoprodaji stana,
4. izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana,
5. uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana,
6. dokaz o prebivalištu kupca prvog stana, kao i za sve članove porodičnog domaćinstva (overena kopija lične karte kupca prvog stana, kao i za sve članove porodičnog domaćinstva),
7. za članove familije dokaz o srodstvu i dokaz da su članovi domaćinstva – za dete izvod iz matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest meseci.

Zahtev se predaje u opštini na kojoj se nekretnina nalazi.
Koliko iznosi porez na dodatu vrednost – PDV?
Porez na dodatu vrednost iznosi 10% od kupoprodajne cene nekretnine i plaća se jednokratno. Obračunava se i plaća u slučaju prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta.
Koje uslove morate da ispunite da biste ostvarili pravo na refundaciju PDV-a?
Porez na dodatu vrednost refundira se ukoliko kupac kupuje prvi stan u vlasništvu i ukoliko površina tog stana iznosi do 40 m2 plus do 15 m2 po svakom članu domaćinstva.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV-a, to pravo može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana za koju ima pravo na refundaciju.

Imajte u vidu da u slučaju kada ispunjavate uslove za refundiranje poreza na dodatu vrednost, prilikom kupovine nekretnine, u obavezi ste da obezbedite sredstva neophodna za plaćanje navedenog poreza.
Koja je dokumentacija neophodna za povraćaj PDV?
Za povraćaj PDV-a potrebna je sledeća dokumentacija:

1. zahtev kupca prvog stana za refundaciju – Obrazac RFN,
2. izjava kupca da kupuje prvi stan – Obrazac IKPS-PDV (overen),
3. ugovor o kupoprodaji stana overen (original ili overena foto-kopija),
4. račun za stan u skladu s članom 42. Zakona o PDV-u (original),
5. zapisnik o primopredaji stana,
6. nalog za uplatu ili nalog za prenos overen pečatom Banke (dokaz kupca da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena na račun prodavcu),
7. potvrda prodavca da je kupac ugovornu cenu stana s PDV-om izmirio u potpunosti,
8. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija),
9. uverenje o državljanstvu (original),
10. uverenje o prebivalištu iz MUP-a, ili overena foto-kopija lične karte,
11. uverenje nadležne opštine Uprave javnih prihoda lokalne poreske administracije da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica od 1. jula 2006. godine ili uverenje Poreske uprave ukoliko je nadležna Poreska uprava (ukoliko kupac ima više opština prebivališta, onda sa svake opštine treba dostaviti uverenje),
12. upotrebna dozvola, rešenje o odobrenju za gradnju (ukoliko je više investitora, potreban je ugovor o zajedničkoj izgradnji, kao i ugovor o fizičkoj deobi),
13. foto-kopija kartice tekućeg računa kupca,
14. dokumentacija prodavca: dokaz da je obaveza po izdatom računu ili primljenom avansu iskazana u PPPDV-u (overena evidencija PDV-a, knjiga izdatih računa, analitička kartica konto 202 i 430).

Ukoliko kupac prvog stana podnosi zahtev za refundaciju PDV-a i za člana, odnosno članove njegovog porodičnog domaćinstva, potrebno je da dostavi i:

1. dokaz o srodstvu i dokaz da su članovi domaćinstva – za dete izvod iz matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest meseci,
2. uverenje o državljanstvu (original),
3. uverenje o prebivalištu iz MUP-a za člana porodičnog domaćinstva ili overenu foto-kopiju lične karte za sve članove domaćinstva,
4. uverenje nadležne opštine Uprave javnih prihoda lokalne poreske administracije da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica od 1. jula 2006. godine ili uverenje Poreske uprave ukoliko je nadležna Poreska uprava (ukoliko član porodičnog domaćinstva ima više opština prebivališta, onda sa svake opštine treba doneti uverenje).

Zahtev se predaje u opštini na kojoj se nekretnina nalazi.
Šta je porez na imovinu?
Obveznik poreza na imovinu postajete kada zaključite ugovor o kupoprodaji, čime ste postali vlasnik stana/kuće. Stopa poreza na imovinu iznosi:

• 0,40% (do 10.000.000 vrednosti nepokretnosti),
• 40.000 dinara + 0,6% na vrednost nepokretnosti preko 10.000.000 dinara (od 10.000.000 do 25.000.000 dinara vrednosti nepokretnosti),
• 130.000 dinara + 1% na vrednost nepokretnosti preko 25.000.000 dinara (od 25.000.000 do 50.000.000 dinara vrednosti nepokretnosti),
• 380.000 dinara + 2% na vrednost nepokretnosti preko 50.000.000 dinara (od preko 50.000.000 dinara vrednosti nepokretnosti).

U slučaju da prethodni vlasnik ima neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu u vezi sa stanom/kućom koju ste kupili od njega, ove neizmirene obaveze ne prebacuju se na vas kao novog vlasnika, već se i dalje vode kao obaveze prethodnog vlasnika.
Da li mogu da refinansiram stambeni kredit druge banke?
Klijent može da refinansira stambeni kredit podignut kod druge banke. Maksimalan iznos kredita jeste do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita, a maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.
Koja je uloga notara?
Javni beležnik ili notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnine, a to je overa predugovora ili ugovora o kupoprodaji. Njegova odgovornost za ispravnost poverenog posla izuzetno je velika zato što javni beležnik overom predugovora/ugovora o kupoprodaji garantuje da je njegova sadržina verodostojna.
Da li je neophodna overa predugovora o kupoprodaji kod notara?
Predugovor ne može da overi bilo koji javni beležnik, već javni beležnik na čijem se službenom području nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje. Spisak javnih beležnika možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji Javnobeležničke komore Srbije. Javni beležnik unosi podatke u posebnu evidenciju o overenim predugovorima i ugovorima i time se isključuje mogućnost da se za jednu nekretninu sklopi više predugovora/ugovora. Drugim rečima, ukoliko overite predugovor kod notara, prodavac neće moći da zaključi predugovor, niti glavni ugovor s drugim kupcima za isti stan/kuću, čime se eliminiše rizik da izgubite željeni stan/kuću.

Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi s obavljenim poslom, u skladu s Javnobeležničkom tarifom. Savetujemo da predugovor i glavni ugovor overite kod istog notara, jer će vam na taj način troškovi overe biti najniži.

Nakon overe predugovora kod notara, kupac i prodavac preuzimaju obavezu da zaključe glavni ugovor o kupoprodaji. Samo izuzetno je moguće da, ukoliko se nakon zaključenja predugovora okolnosti toliko izmene da sam predugovor ne bi bio zaključen da su okolnosti kao takve postojale u trenutku njegovog zaključenja, a koje se nisu mogle predvideti, neće postojati obaveza zaključenja glavnog ugovora. U slučaju da kupujete nepokretnost putem stambenog kredita, savetujemo vam da u predugovoru obavezno navedete da će se promenom okolnosti, između ostalog, smatrati i eventualna negativna odluka Banke u vezi s vašim zahtevom za stambeni kredit.

Za kreditne kupce, predugovor je obavezan dokument kod podnošenja zahteva za stambeni kredit, a Banka prihvata i predugovore koji nisu overeni kod notara.
Koliko dana unapred moram da zakažem overu kod notara?
Zakazivanje kod notara obično je potrebno izvršiti nedelju dana pre same overe.
Kako se isplaćuje kapara – u gotovini ili preko računa?
Moguć je i jedan i drugi način isplate kapare, s tim da u praksi prodavci najčešće traže isplatu u gotovini.

Kod gotovinske isplate kapare postoje zakonska ograničenja u pogledu maksimalnog iznosa sredstava koja se na ovaj način mogu isplatiti. Naime, prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, neophodno je da se svaka gotovinska transakcija koja iznosi 10.000 evra ili više mora izvršiti preko računa Banke. Ovaj zakon sprovodi notar jer prilikom overe predugovora ne prihvata da overi gotovinsku isplatu kapare koja je veća od 10.000 evra.

Kod isplate preko računa, savetujemo vam da proverite iznos provizije koju banke naplaćuju za ovaj transfer, jer ovi troškovi obično padaju na teret kupca.
Šta je EURIBOR i od čega zavisi njegova promena?
EURIBOR je kamatna stopa po kojoj evropske poslovne banke međusobno pozajmljuju novac i ona predstavlja referentnu kamatnu stopu na osnovu koje poslovne banke kreiraju kamatne stope na kredite. Njegova vrednost se svakodnevno menja, dok je Banka usklađuje kvartalno. Na promenu vrednosti EURIBOR-a utiče veliki broj faktora, a možda najvažniji među njima jesu politika Evropske centralne banke i privredni razvoj, tj. stanje ekonomije EU zone.
Šta je interkalarna kamata?
Interkalarna kamata se obračunava u periodu od isplate kredita (početak korišćenja kredita) do početka redovne otplate putem jednakih mesečnih anuiteta. Visina kamatne stope po kojoj se ova kamata obračunava može biti ista kao i visina redovne kamatne stope, a računa se na inicijalno isplaćeni iznos kredita.
Šta su hipoteka, procena vrednosti, list nepokretnosti i založna izjava?
Hipoteka je instrument obezbeđenja uredne otplate kredita. Ona daje pravo Banci da naplati dug po osnovu kredita ukoliko klijent ne oplaćuje kredit na vreme, i to prodajom nepokretnosti koja je stavljena pod hipoteku.

Procena vrednosti je pisani elaborat koji sastavlja ovlašćeni procenitelj građevinske struke, a sadrži podatke o nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku, pre svega njenu tržišnu i građevinsku vrednost, kao i podatak o procentu završenosti, ukoliko je reč o objektu u izgradnji. Ovaj elaborat je obavezni dokument za podnošenje zahteva za stambeni kredit, na osnovu kojeg Banka donosi odluku da li nekretnina ima dovoljnu vrednost da bi bila prihvatljiva kao predmet hipoteke.

List nepokretnosti (neki ga još uvek zovu vlasnički list) jeste izvod iz registra nepokretnosti koji vodi Republički geodetski zavod i sadrži podatke o knjižnom vlasniku, kao i teretima i ograničenjima na njima. Izvod iz lista nepokretnosti obavezno se pribavlja pre davanja kapare i sastavni je deo dokumentacije za podnošenje zahteva za stambeni kredit, na osnovu kojeg Banka procenjuje imovinskopravnu prihvatljivost nekretnine kao predmeta hipoteke. Ukoliko nekretnina nije uknjižena, uz list nepokretnosti, potrebna su dodatna dokumenta kako bi se procenila imovinskopravna prihvatljivost nekretnine kao predmeta hipoteke.

Založna izjava je izjava vlasnika da se na njegovoj nepokretnosti zasnuje hipoteka. Sastavlja je i overava notar, a potpisuje vlasnik/suvlasnik nekretnine. U praksi se založna izjava overava istoga dana kada i ugovor o kupoprodaji, a notar je dostavlja nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi upisa hipoteke.
Da li se osigurati ili ne? Koje vrste osiguranja se preporučuju prilikom uzimanja stambenog kredita?
Ako znamo da je osiguranje jedini proizvod koji ne možete da kupite onda kada je potreban i da mu je osnovna namena da zaštiti vas, vašu porodicu ili imovinu, onda ga možemo smatrati korisnim i opravdanim. Prilikom realizacije stambenog kredita, obaveznim se smatra osiguranje nepokretnosti koja je predmet hipoteke, i to od osnovnih rizika: izliv vode iz instalacije i požar. Banca Intesa svojim klijentima nudi stambene kredite bez obaveznog životnog osiguranja, s tim da postoji mogućnost da klijenti koji to žele ugovore i životno osiguranje uz stambeni kredit. Za životno osiguranje uz stambeni kredit uglavnom se odlučuju klijenti koji žele da obezbede sigurnost svoje porodice, s obzirom na to da je osnovna funkcija riziko životnog osiguranja garancija otplate kredita od strane osiguravajućeg društva u slučaju da se desi osigurani slučaj, dok porodica korisnika kredita zadržava svoj dom bez obaveze plaćanja rata kredita.
Šta je uslovna administrativna zabrana i u kojim slučajevima se ona aktivira?
Administrativna zabrana je obrazac Banke, koji overava firma poslodavac klijenta i time se obavezuje da, u slučaju da Banka aktivira u budućnosti administrativnu zabranu, iz zarade zaposlenog isplati Banci novčana sredstva, u iznosu koji je naveden na administrativnoj zabrani. Banka aktivira administrativnu zabranu u situaciji kada korisnik stambenog kredita nije izvršio svoje obaveze plaćanja rate kredita na vreme, a zakonom je propisano da se zabrana može staviti na maksimalno 2/3 zarade
Da li prodavac može deo kupoprodajne cene koji se isplaćuje iz stambenog kredita da primi u evrima?
Sredstva iz stambenog kredita uplaćuju se na račun prodavcu nepokretnosti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate, na osnovu ugovora o stambenom kreditu, a na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora. Ako je predviđena isplata prodavca u evrima, sredstva iz stambenog kredita mogu biti konvertovana u evre. Što se tiče dela kupoprodajne cene koji dajete na ime učešća, prema Zakonu o deviznom poslovanju, on može biti dat/primljen u evrima.

Kod isplate preko računa, savetujemo vam da proverite iznos provizije koju banke naplaćuju za ovaj transfer, jer ovi troškovi obično padaju na teret kupca. U praksi, ako kupac i prodavac imaju račune u istoj banci, nema troškova provizije za transfer sredstava.
Da li je moguće prevremeno otplatiti deo ili stambeni kredit u celosti?
Prevremenu otplatu kredita možete izvršiti u bilo kom momentu, delimično ili u celosti, podnošenjem pisanog zahteva Banci. Ukoliko delimično vraćate kredit, imate opciju skraćenje roka otplate (da vam visina rate ostane ista) ili smanjenja rate kredita (tako što ostaje isti rok otplate kredita).
Koliki su troškovi prevremene otplate stambenog kredita?
Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ukoliko je prevremeno vraćeni iznos bio do 1.000.000 dinara u poslednjih 12 meseci, nemate trošak naknade za prevremenu otplatu stambenog kredita.

Savetujemo vam da, ukoliko ste u mogućnosti, godišnje uštedite određeni iznos (do 1.000.000 dinara) i svake godine prevremeno vraćate deo po deo stambenog kredita, specijalno imajući u vidu da nemate dodatne troškove i da time smanjujete iznos ukupne kamate koju plaćate Banci.
Planiranje
kupovine stana
Oduvek ste maštali o kućici iz snova sa zelenim travnjakom, retriverom i razigranom decom, a kako da ispunite vaše davno zacrtane ciljeve i želje?

Kupovina nekretnine spada u stresne i veoma važne životne odluke. Zato je veoma važno napraviti dobar izbor i složiti veliki broj kockica u emotivni, estetski i finansijski mozaik, da bi se svi željeni uslovi poklopili i objedinili u vašoj životnoj misiji – kupovini idealnog stana ili kuće.

Pri odabiru vašeg doma najvažnije je da to zaista bude iskrena ljubav na prvi pogled, ali opet, ne dozvolite da vas emocije zaslepe. Najbitniji korak, pre nego što “pređete prag”, je postavljanje prioriteta i procena lokacije, kvaliteta, legalnosti i vrednosti željene nekretnine, kao i o mogućnostima finansiranja u smislu savetodavne pomoći pri zaključivanju kreditnih aranžmana.

Nije sve u kvadraturi, ima nečeg i u funkcionalnosti
Nije presudan broj kvadrata, već da li je stan pametno organizovan.

Suština je da stan koji kupujete bude komforan, funkcionalan i da ima dobru energiju. Da vam srce zaigra kada u njega prvi put zakoračite. Ne kupujte stanove koji će vam već u prvom trenutku izazvati osećaj nelagode.

Postoje različite vrste komfora u stanovanju, a najbitniji su toplotni komfor, osvetljenost prostorija i ventilacija. Veoma važna je orijentacija doma u odnosu na strane sveta, naročito kod malih prostora, jer od toga zavisi koliko će vaš stan biti osunčan. Idealno je da stan bude orijentisan na dve strane sveta kako bi imao prirodnu provetrenost i kako bi zadovoljio potrebe za adekvatnom količinom svetla koja prodire u enterijer.

Često imamo nedoumicu da li da kupimo stan u staroj ili novoj gradnji, ali ukoliko ste ljubitelj potkrovlja ili poslednjih spratova u zgradi, jedno im je zajedničko – krov. Ne smete potceniti ni njegovo stanje. Obavezna je provera da li je iznad željenog stana/kuće kosi krov ili ravna ploča, da li postoji problem sa izolacijom, prokišnjavanjem i sl.
Koje su prednosti i mane kupovine stana u staroj gradnji?
Ukoliko se odlučite za kupovinu stare gradnje, budite spremni na moguće dodatne intervencije i investicije. Mane su dotrajalost materijala, pregršt nepotrebnih hodnika i lošija funkcionalna organizacija prostora, koji zahtevaju dodatna ulaganja prilikom adaptacije i rekonstrukcije, dok su prednosti deblji zidovi koji obezbeđuju topliju zimu i hladnija leta, kao i visoki plafoni koji stvaraju utisak da je prostor komforniji. Takođe, veoma je važno proveriti izgled zidova i stolarije, starost instalacija, ispravnost ventila, sanitarija, električnih i plinskih bojlera. Ne zaboravite na starost i celokupno stanje zgrade u kojoj se stan nalazi, ispravnost liftova, interfona, protivpožarne zaštite i ostalih elemenata koje smatrate bitnim za vašu sigurnost.
Kupovina nekretnine
u novogradnji
Prednosti novogradnje pored primenjenih novih materijala, savremeno opremljenih kupatila, su i maksimalna iskorišćenost prostora. Danas se projekat enterijera bazira upravo na otvorenim rešenjima, u kojoj su kuhinja, trpezarija i dnevna soba u sinergiji, namenjeni druženju, a spavaće sobe su dovoljno velike da u njih smestite sve što je nephodno. Ako kupujete stan u novogradnji, nekad je moguće i da sami učestvujete u kreiranju rasporeda prostorija, pa se na vreme raspitajte o ovoj mogućnosti.

Ukoliko se odlučite za kupovinu stana u novogradnji, jedna od prvih stvari koje bi trebalo uraditi jeste provera investitora, odnosno ozbiljnosti i referenci firme graditelja.

Na sajtu Agencije za privredne registre može da se proveri datum osnivanja preduzeća, ko su osnivači, zastupnici i slično, a na sajtu Narodne banke Srbije i koje sve račune firma ima otvorene i da li su nekada bili u blokadi. Dodatna provera investitora može se obaviti u Privrednoj komori Srbije preko Biroa za bonitet, registar, overu i izdavanje dokumenata.

Ovi podaci nisu garancija, ali su dobar pokazatelj za kupca da vidi koliko je firma ozbiljna. Preporuka je većine učesnika na tržištu nekretnina da se uvek kupuje od ozbiljnih investitora, koji se dugo bave ovim poslom i za koje se zna, ili može da se proveri, kako rade svoj posao.
Finansijski
momenat
Ulaganje u nekretnine itekako ima svojih prednosti, koje se najviše tiču onih kojima je to prvi stan, pa mogu da računaju i na određene poreske olakšice i povraćaj PDV-a. Takođe, krediti za kupovinu stanova su sada dosta povoljni, što trenutno sve ide u prilog ulaganju u ovu vrstu investicija.

Banka vam je pouzdan partner koji pruža kvalitetnu savetodavnu uslugu, a pomoći će vam i u odabiru za vas najboljeg modela stambenog kredita i olakšati proces do njegovog odobrenja. Umesto da brzo i slepo uskočite u kupovinu nekretnine, odvojite svoje vreme i edukujte se, i odgovorno uživajte u procesu kupovine…
Kako da znate da li je cena nekretnine za koju ste zainteresovani realna?
Iznosi cena prodatih nekretnina nalaze se u Registru cena nepokretnosti – zvanična i svim građanima dostupna javna elektronska evidencija o tržištu nepokretnosti za sve opštine u Srbiji, koja se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), koju možete pogledati na linku http://katastar.rgz.gov.rs/RegistarCenaNepokretnosti/.

Uvidom u ovu elektronsku bazu možete proveriti iznose cena skoro prodatih nekretnina na vašoj željenoj lokaciji (gradu, opštini, ulici), imajući u vidu da je ova elektronska baza uvek ažurirana, i uporediti ih s cenom nekretnine za koju ste zainteresovani.
Da li treba da angažujete posrednika u prometu nepokretnosti – agenciju za nekretnine?
Trošak za angažovanje posrednika – agencije za nekretnine prilikom kupovine nekretnine isplati se, pre svega, zbog vremena koje uštedite u traženju nekretnine, kao i zbog pravne sigurnosti, imajući u vidu da agenti moraju da imaju položen stručni ispit za obavljanje posla posredovanja. Tačno je da javni beležnik proverava kompletnu dokumentaciju, čime su rizici od prevara skoro eliminisani, ali je to veoma komplikovan proces jer zahteva da za svaki stan za koji ste zainteresovani idete kod notara.

Takođe, treba imati u vidu da iskusni agenti analiziraju oglase, lakše zakazuju razgledanje stanova i to uklapajući termine u skladu s vašim obavezama.

Važno je znati i da su posrednici u prometu nepokretnosti obavezni da budu osigurani od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane kao posledica neispunjenja ugovornih obaveza, i to dvostruko. U praksi to znači da ukoliko bi vam posrednik naneo štetu zbog nestručnog uvida u vlasničku evidenciju ili vas ne bi upozorio na to da je na nekretninu upisana hipoteka ili neki drugi teret/pravo koje ograničava vaše pravo raspolaganja nekretninom, vi ćete moći da tražite odštetu.
Kako da znate da li agencija za nekretnine radi legalno i da li agenti imaju položen stručni ispit?
Sve agencije koje rade legalno i svi agenti koji imaju položen stručni ispit navedeni su u Registru posrednika. To je javna baza podataka o svim posrednicima (agencijama i agentima) u Republici Srbiji koju možete besplatno pogledati na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija http://195.222.96.215/registarposrednika/#/registry-search.
Uređenje doma
Vaš dom po vašem ukusu!
Pogledajte nekoliko zanimljivih saveta o tome kako možete urediti vaš dom i bolje iskoristiti prostor, a ukoliko vam je potreban dodatan novac za to, na raspolaganju vam je keš kredit sa posebnim uslovima za korisnike Banca Intesa stambenih kredita.
Pitajte svog savetnika za detaljnije informacije.
Dnevna
soba
Šta je važno za izbor
dekoracije u dnevnoj sobi?

Udobna na prvi dodir

Tekstilna dekoracija najviše doprinosi osećaju topline i udobnosti. Pažljivo je birajte i uživajte u njenim čarima.

Dekorativni jastuci

Dekorativni jastuci se mogu se menjati u zavisnosti od nameštaja i životnih navika, a možete ih i slagati na nekoliko načina:

 1. kombinacija jednobojnih jastuka u istoj ili različitoj veličini,
 2. kombinacija jednobojnih i dezeniranih jastuka, i
 3. kombinacija više dezeniranih jastuka – kada kombinujete više dezeniranih jastuka, vodite računa o tome da šare budu srazmerne, tj. da se ne sukobljavaju.

Zavese

Pri kupovini gotovih zavesa treba obratiti pažnju na dimenzije, visinu i širinu, kao i način kačenja, a ukoliko kupujete zavese na meru, uzmite u obzir dimenzije, materijal i porub zavesa. One treba da dodiruju pod. Ako su duže, vući će se po podu i skupljati prašinu, a ako su kraće, mogu da izgledaju pomalo neugledno. Elegantnije će izgledati ako donji porub bude veći od klasičnog poruba (oko 10 cm), a imajte u vidu i da zavese treba da se drapiraju, pa širinu zavese računajte od 1,5 do 2 puta više od širine prozora.

Tepisi

Ukoliko je prostorija za koju birate tepih puna boja i različitih paterna, trebalo bi da izaberete tepih neutralne boje ili jednobojnu varijantu, a ako želite tepih s više boja, prema njemu birajte boju nameštaja i dekoracije. Ukoliko vam je garnitura za sedenje od pliša, pravi izbor bi bio tepih od jute ili nekog tvrdog materijala, dok bi se uz kožnu garnituru savršeno uklopio neki mekši i puniji tepih.

Idealno je da tepih bude ispod nameštaja, ali je dovoljno i da samo prednji nogari nameštaja budu na njemu (dok sedite, vaša stopala treba da budu na tepihu a ne na podu).

Najvažniji komad u dnevnoj sobi -
Sofa pa sve ostalo

Kada za dnevnu sobu odaberete sofu za sedenje, završili ste pola posla.

Birajte sofu prema obliku prostorije i životnim navikama

Neke prostorije imaju pogodan oblik za ugaonu sofu, dok nekima više odgovara trosed uz dodatak dvoseda i fotelje. Da li ćete izabrati ugaonu sofu, trosed, dvosed ili kombinaciju troseda, dvoseda i fotelje, zavisi i od vaših životnih navika – koliko mesta za sedenje vam je potrebno u dnevnoj sobi, da li sofa treba da služi i za spavanje ili samo za sedenje, koliko vremena provodite gledajući televiziju i sl. Ne zaboravite – sofa mora biti orijentisana direktno ka TV-u, tabure vam može poslužiti kao dodatno mesto za sedenje.

Održavanje

Prirodni materijali, poput pamuka, lana, vune i sl., teže se održavaju od sintetike, ali sintetički mogu biti neprijatni na dodir. Naš savet je kombinacija prirodnih i veštačkih materijala, kako biste dobili najbolje od oba.

 

Uredite vašu malu dnevnu sobu,
tako da deluje veće

Svetle boje i zavese od poda do plafona

Svetle boje zidova i nameštaja uvek će vizuelno proširiti vaš prostor, dok dugačke zavese naglašavaju treću dimenziju vašeg prostora, pa on izgleda prostranije.

 

Birajte nameštaj manjih dimenzija

U prostranim salonima nameštaja, sve sofe deluju minijaturno, a kada ih unesemo u naš stan, one se „povećaju“. Zato uvek nosite metar sa sobom i skicu s dimenzijama svoje dnevne sobe. Imajte na umu i da proziran, kao izdignuti nameštaj, odaje utisak nezagušenosti prostora, a samim tim i veće prostranosti.

Ogledala vizuelno povećavaju prostor

Ukoliko postavite ogledala naspram prozora dobićete više svetla, a vaš prostor će delovati prostranije.

Nemate klasičnu dnevnu sobu, već open space. Kako da ga što bolje uredite?

Savremeni život ponudio je koncept open spacea kao rešenje prostora u kome porodica može da boravi zajedno, baveći se raznim aktivnostima. Obratite pažnju na nekoliko važnih tačaka prilikom organizacije ovakve prostorije.

Razmeštaj prostorija prema funkciji i vizuelna podeljenost

Trpezarija i kuhinja su funkcionalno povezane, pa je dobra ideja smestiti ih jednu do druge, da biste lakše služili obroke, a ukoliko na neki način želite da odvojite kuhinju od trpezarije, postavite šank na koji možete nasloniti trpezarijski sto i time uštediti prostor.

Veličina nameštaja

Uzmite u obzir dimenzije prostorije prilikom biranja nameštaja. Birajte sofu čija veličina ne ometa prolaze, grejna tela ili vrata.

Definisanje funkcionalnih celina

Grupišite nameštaj, postavite tepihe, spustite plafone iznad pojedinih zona i koristite rasvetu da biste ovo postigli.

  Kuhinja
  Napravite funkcionalan
  raspored elemenata

  Funkcionalni trougao

  Kuhinja se sastoji iz tri zone, koje zovemo funkcionalni trougao. Zona za odlaganje podrazumeva prostor u kojem su smešteni frižider i ostava za namirnice, u zoni za pranje smeštene su sudopera i mašina za pranje sudova, a u zoni za kuvanje šporet. Kuhinja je najbolje organizovana kada zbir stranica ovog trougla ne prelazi 6,5 m.

  Tipovi kuhinje

  Za dugačak i uzak prostor najpogodnija je linijska kuhinja, u kojoj elementi zauzimaju jedan zid. Ako kuhinjski prostor ima širinu, jedno rešenje je paralelna kuhinja, a drugo „L“ kuhinja. Za veoma široke prostorije odgovarajuća je „U“ kuhinja.

  Imate malu kuhinju? Maksimalno
  iskoristite prostor u njoj

  Magneti

  Postavite magnetnu tablu na neki od zidova i na nju kačite noževe i drugi kuhinjski pribor kako bi vam bio pri ruci, a možete da kačite i druge stvari poput tegli, začina ili malih polica.

  Vrata kuhinjskih ormarića

  Iskoristite poleđinu vrata kuhinjskih elemenata tako što ćete na njih instalirati nosače, šipke, kuke, korpe za vrata, platnene ili druge police, a možete postaviti i kantu za đubre.

  Zidni elementi za kačenje

  Prostor između donjih i gornjih elemenata u kuhinji možete koristiti za odlaganje i na taj način rasteretiti radnu površinu. Za to vam mogu poslužiti šipke na koje se kače različiti elementi - escajg, varjače, noževi, pa čak i začinsko bilje.

  Viseći ormarići do plafona

  Postavite viseće ormariće do plafona, a u teško dostupne, gornje delove možete uskladištiti sve ono što ne koristite često.

  Kako izabrati boju
  za kuhinju


  Kuhinje na našim prostorima najčešće su male i nemaju veliki direktan izvor svetlosti, te je za njih najprikladnija bela boja, koja odaje utisak većeg prostora. Kao alternativa beloj, mogu se koristiti svetlobež ili svetlosiva.

  Zašto neutralna boja

  Ako vaša kuhinja nije odvojena od trpezarije i dnevne sobe, neutralne boje su dobra podloga za uklapanje s drugim prostorijama.

  Kako izbeći monotoniju

  Radna ploča ili frontovi elemenata u drvnom dekoru vizuelno odgovaraju neutralnoj podlozi, ne narušavaju njen sklad, a unose bogatstvo u vizuelnom doživljaju.

  Velika i svetla kuhinja

  Ako je vaša kuhinja velika i lepo osvetljena, možete razmišljati o uticaju boja na raspoloženje i apetit. Tople boje (žuta, narandžasta, crvena) podstiču apetit, dok hladnije (plava, zelena) umanjuju.

  Crni frontovi

  Mnogi razmatraju crnu boju za frontove, jer je to boja elegancije, a i praktična je za održavanje. Međutim, ako prostorija nije dobro osvetljena, postarajte se da postavite što bolje strujno osvetljenje, a ako kuhinja nije velika, možete napraviti kompromis i postaviti crne frontove na donje elemente, a gornje rešiti svetlijom bojom.

  Izbor materijala
  u kuhinji

  Površine koje oblažemo su podovi, zidovi, frontovi elemenata i radna površina.

  Podovi

  Kada biramo podove, važno je da razmišljano o održavanju higijene i otpornosti materijala. Keramičke ili granitne pločice su pravi izbor, jer se lako postavljaju, a dostupne su u raznim oblicima i bojama. Vinil je značajno unapređen, te ga treba uzeti u obzir kao opciju, ali se ne razlaže u prirodi, za razliku od linoleuma, koji je ekološki materijal.

  Zidovi

  Zidove najčešće oblažemo keramičkim pločicama, ali na raspolaganju su nam i vodootporne tapete, kao i različite zidne obloge, poput drveta, pleksiglasa i stakla. Kod prozirnih obloga, ispod se može staviti neki foto-tapet, a staklo se može peskirati ili ulepšati folijama. Imajte na umu da se ove obloge se održavaju teže nego keramičke pločice.

  Kuhinjski frontovi

  Kod kuhinjskih frontova imamo nekoliko materijala na raspolaganju: ivericu (univer), medijapan (farbani ili furnirani) i drvo. Univer je najekonomičniji i prilično je unapređen poslednjih godina, pa se po kvalitetu približio medijapanu. Ako ste ljubitelj drveta, razmislite da li želite da se obavežete na održavanje, kako bi kvalitet i izgled drvenih površina dugo ostali na prvobitnom nivou.

  Radna površina

  Laminatna ploča ima kvalitetnu površinsku foliju otpornu na vlagu i habanje, a dostupna je u raznim bojama i dezenima koji imitiraju razne materijale. Ostali materijali imaju veću cenu, ali su dužeg veka, kvalitetniji su i lepši. Lakirano drvo, mermer, kvarc i granit mogu znatno doprineti jačem utisku koji vaša kuhinja ostavlja.

  Odakle da počnem
  s uređenjem doma
  Uređenje doma u
  velikom stilu

  Kada dom ili neku prostoriju uređujemo po principima jednog stilskog pravca, to nam obezbeđuje stilsko jedinstvo i skladan, estetičan ambijent, a ako poznajemo pravila tog stila, dobijamo gotov šablon za uređenje. Danas je sve više prisutno kombinovanje stilova.

  Upoznajte pet aktuelnih stilova u dizajnu enterijera:

  Klasično-tradicionalan stil

  Stil koji vrlo malo podleže promenama, a inspiraciju crpi iz prošlih vremena. Naglasak je na udobnosti i trajnosti, boje su smirene i elegantne, materijali neupadljivi i kvalitetni, dok se toplina postiže korišćenjem tekstilne dekoracije u velikoj meri (zavese, tepisi, jastučići i sl.).

  Savremeno-moderan stil

  Ovaj stil bazira se na geometrijskim oblicima, čistim i ravnim linijama i oštrim uglovima, kao i neutralnim bojama. Dekoracija je svedena, a u obliku nameštaja i dekoracije dominiraju pravougaonici, kvadrati, krugovi i ovali.

  Industrijski stil

  Ovaj stil stvara utisak industrijske prošlosti enetrijera. Ako ne preuređujemo prostor koji je nekada bio fabrika ili skladište, pokušavamo da postignemo ovaj izgled koristeći, pre svega, materijale koji izgledaju grubo i industrijski.

   

  Boho stil

   

  Suština ovog stila jeste prikazati duh slobode, ležernost, shvatanje života kao avanture. Treba ostvariti pomalo nemaran izgled, s mnogo nomadskih vibracija (koje se postižu unošenjem etno elemenata) i asocijacija na različite kulture i putovanja.

   

  Skandinavski stil

  Inspirisan je snegom, fjordovima i nordijskim zemljama. Po pročišćenosti, ovaj stil se približava minimalizmu, međutim kreira topliju atmosferu s akcentom na prirodu i njene elemente. Odlikuju ga jednostavnost, dominantna upotreba belih kolor paleta, neutralni elementi, kao što je presovano drvo, i dekoracija svetlih, pastelnih tonova.

  Izbor boja
  je važan

  Da li ste znali da svaka boja u prostoru utiče na naše raspoloženje? Ukoliko ste u procesu uređenja životnog prostora, vodite računa o nekoliko osnovnih stvari..

  Koliko vremena provodimo u prostoriji

  Uvek imajte u vidu da različite boje imaju različite uticaje. Na primer, tople boje utiču na povećanje apetita.

  Izloženost prostorije sunčevoj svetlosti

  Boje će drugačije izgledati u zavisnosti od toga koliko je prostorija izložena sunčevoj svetlosti. Treba imati na umu da svetlije i toplije boje čine prostoriju osvetljenom, dok je tamne i hladne zatamnjuju.

  Veličina prostorije

  Jedno od osnovnih pravila kod uređenja prostora jeste da se kod većih prostora možemo slobodno igrati bojama, dok kod manjih treba biti oprezan s tamnim i jakim bojama.

   

  Spavaća
  soba
  Saveti za maksimalnu
  iskorišćenost prostora

  Pročitajte u nastavku nekoliko načina kako da maksimalno iskoristite prostor koji imate, a da opet ostane dovoljno mesta da vaša spavaća soba „diše“.

  Postavite ogledala na vrata plakara

  Ukoliko možete, plakar postavite naspram prozora. Zbog refleksije, imaćete više prirodnog svetla i vaša soba će delovati mnogo prijatnije.

  Maksimalno iskoristite prostor vaših plakara

  Upotrebite pametna rešenja za odlaganje, kao što su različiti tipovi vešalica, zakački, korpi, fioka i umetaka, kojima plakar dobija na funkcionalnosti.

  Noćni ormarići nisu dobro rešenje

  Umesto noćnih ormarića, odaberite manje komade nameštaja, kao što su klub stočići ispod kojih možete postaviti pletenu korpu ili kutiju. Druga opcija su zidne police iznad kreveta.

  Prostor iznad kreveta

  Ako zatvarate prostor iznad kreveta, pridržavajte se pravila koja se odnose na kolorit – vrata ormarića treba da budu u svetloj boji, a ručke – zbog razbijanja monotonije – u tamnijoj.

  Prostor ispod kreveta

  Za skladištenje posteljina, jastuka, jorgana i ćebadi potrebno je dosta mesta, a na ovaj način ste praktično dobili još jedan plakar. Dodatna pogodnost ovog rešenja jeste što se u tom delu neće skupljati prašina i elegantno ćete preskočiti najgori deo usisavanja.

  Nameštaj po meri

  Pravljenje nameštaja po meri može mnogo da unapredi enterijer. Dobro premerite prostor, napravite nacrt i vodite računa da ne preterate. Previše zatvorenih površina može da proguta vašu malu sobu i da napravi od nje nešto nalik skladištu.

   

  Vaš dom po
  Vašem ukusu!
  Trenutak je da zaokružite svoju priču i napravite dom kakav ste oduvek želeli. Banca Intesa vam u saradnji sa svojim partnerima donosi paletu popusta kako biste se što brže i lakše uselili u svoj novi stan.
  Tehnomanija
  Popust se odnosi na odabrane brendove: Bosch – bela tehnika i mali kućni aparati; Gorenje/Hisense – bela tehnika, mali kućni aparati i televizori; Vox - bela tehnika, mali kućni aparati i televizori; Haier – bela tehnika; Sony – televizori

  Montaža uređaja je besplatna i moguća na teritoriji Beograda i Novog Sada, a na raspolaganju je i odložena isporuka do 2 meseca od trenutka kupovine. Takođe, za vas je obezbeđena i posebna linija u okviru Tehnomanija Kontakt centra na broju 011/ 3 713 713, opcija 5, kao i „personal shopper“ i mogućnost kupovine putem ovog kanala.

  Popust se obračunava na maloprodajne cene i važi za gotovinsko i plaćanje platnim karticama u celosti, pri kupovini u maloprodajnim objektima, kao i putem kontakt centra. Popust ne važi za artikle sa konačnom cenom i ne može se kombinovati sa drugim akcijama, kao ni za plaćanje čekovima i administrativnom zabranom.
  Artefacto
  Magnifica korisnici:
  25% popusta na nameštaj
  20% popusta na rasvetu

  Besplatna isporuka i montaža
  Lesnina
  Ponuda se odnosi na kuhinje po meri koje nisu na akciji.

  Besplatna dostava i montaža na ceo asortiman uključujući i kuhinje.

  Ponuda se odnosi na plaćanja gotovinom, platnim karticama u celosti i na rate, kao i čekovima. Besplatna dostava važi za teritoriju Srbije, prema Lesnina pravilima.
  Vitorog
  Ponuda se odnosi na ceo asortiman, osim bele tehnike.

  Popust se ne odnosi na proizvode iz promotivne ponude i ne može se sabirati sa drugim popustima.
  Novolux
  Ponuda se odnosi na kompletan asortiman – rasveta, dekoracija, nameštaj.

  Popusti važe za plaćanje gotovinom, platnim karticama u celosti ili na do 3 rate.

  Popusti se ne mogu sabirati i ne primenjuju se na artikle koji su na akciji i u delu outlet-a.
  Aqua Boutiqe
  25% popusta na Antrax dizajnerske radijatore i sušače, Cristina slavine i tuševe, Steinberg slavine i tuševe, GSI, Scarabeo, Duravit lavaboe i wc školjke, Listone Giordano parket, Decor Walther galanteriju, Glass1989 bazene za spolja i unutra, saune, spa, turska kupatila, više od dvadeset Italijanskih brendova keramije, Decking fasadne i zidne obloge, za spolja i unutra, brenda Deco Decking (kompozitni ili pravo drvo). 15% popusta na sve ostale brendove koji nisu na akciji ili nisu obuhvaćeni gore navedenim popustima. Dodatnih 5% popusta na sve akcijske cene u salonu.

  Popusti važe za plaćanje gotovinom, platnim karticama u celosti ili na do 3 rate.
  Galerija Podova
  Popust se odnosi na kompletan asortiman i važi za jednu kupovinu. Popust se odnosi i na već snižene i akcijske cene, može se kombinovati sa vrednosnim popustima i važi za sve vidove plaćanja.

  Popust se ne može kombinovati sa popustima po osnovu kartica lojalnosti i važi samo za fizička lica.
  Darex
  Popust se odnosi na maloprodajnu cenu.

  Besplatan prevoz na teritoriji Beograda, za kupovine preko 60,000 RSD.

  Popust se ne odnosi na artikle koji su već na popustu.
  Beograd, Knez Mihailova 30
  Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 79
  Beograd, Požeška 128
  Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 34
  Novi Sad, Bul.Oslobođenja 8
  Subotica, Štrosmajerova 6
  Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2
  Pančevo, Štrosmajerova 1
  Kragujevac, Kralja Petra I 19, 34000 Kragujevac
  Valjevo, Železnička 7, 14000 Valjevo
  Užice, Dimitrija Tucovića 129, 31000 Užice
  Čačak, Kuželjeva 1,32000 Čačak
  Lazarevac, Karađorđeva 41, 11550 Lazarevac
  Niš, Milojka Lešjanina 1
  Niš, Sinđelićev trg 18
  Pogledajte i spisak ekspozitura u kojima vas očekuju savetnici za stambene kredite.

  Zakazivanje sastanka u Intesa Casa centrima je obavezno.
  Zakažite sastanak